Švédsko může i nadále kompenzovat nákladovou nevýhodu nákladní železniční dopravy

Švédsko může i nadále kompenzovat nákladovou nevýhodu nákladní železniční dopravy

1.8. - Švédsko se může i nadále snažit zatraktivňovat železniční nákladní dopravu až do konce roku 2025 prostřednictvím finančního odměňování železničních společností za nízké „externí náklady“, které způsobují životnímu prostředí a lidem. Po přezkoumání zákona o státní podpoře schválila Komise EU prodloužení programu financování, který schválila poprvé v roce 2018. Do 31. prosince 2025 může podpora činit 2,75 miliardy švédských korun, což odpovídá zhruba 271 milionům EUR.

 Komise vysvětlila své rozhodnutí tak, že dotace pomáhají přesunout nákladní dopravu ze silnice na železnici, aniž by nepřiměřeně narušily hospodářskou soutěž. Švédsko hodlá pomocí podpory kompenzovat nevýhodu, kterou provozovatelé železniční nákladní dopravy mají v soutěži s kamionovou dopravou. Ta způsobuje podstatně vyšší externí náklady než železnice v důsledku nehod, emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší, hluku a dopravních zácp, které však nemusí společnosti nákladní dopravy nést.

Při určování rozdílu v externích nákladech vycházela švédská vláda z příručky Evropské komise k tomuto tématu a ze svých vlastních výpočtů. Podle toho způsobují vlaky s elektrickým a dieselovým pohonem na 1 000 tunokilometrů o 17,57 až 26,80 eur méně externích nákladů než nákladní automobily. V období od 1. července do 31. prosince 2020 schválila Komise Švédsku podporu ve výši přibližně 19 milionů eur. Provozovatelům železniční nákladní dopravy byla poskytnuta dotace ve výši 1,77 EUR na 1 000 tunokilometrů. Tato sazba se zvýší s nyní schváleným vyšším rozpočtem nástupce. Přesnou částku však komise nespecifikovala; podrobnosti budou zveřejněny až později.

SSL ČR

Foto: Green Cargo

spinner