Správa železnic se připojí ke krajským digitálním technickým mapám

Správa železnic se připojí ke krajským digitálním technickým mapám

30.12. - Správa železnic začala vytvářet Digitální technickou mapu železnic (DTMŽ) a připojila se tím k realizaci Digitální technické mapy České republiky – DTM ČR. Společně s jednotlivými kraji, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a pod vedením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) vzniká ojedinělé dílo, které se stane nedílnou součástí digitalizace agend stavebních řízení a územního plánování a napomůže i k zavádění vysokorychlostního internetu do všech koutů naší republiky.

Podle generálního ředitele Jiřího Svobody vnímá Správa železnic tuto aktivitu jako nezbytnou součást digitalizace veřejné správy, věnuje jí prioritní pozornost s cílem vybudovat a spravovat novou agendu, jejímž prostřednictvím bude s veřejnou správou sdílet informace o železniční infrastruktuře. Samotný vznik DTM ČR propojením DTM jednotlivých krajů, DTMŽ a DTM ŘSD, vše prostřednictvím Digitální mapy veřejné správy (DMVS) vedené ČÚZK, je pro její účastníky náročný úkol z hlediska technického, organizačního i finančního. Navíc prověří schopnosti vzájemné koordinace většího počtu subjektů jak na samotném vzniku, tak na nastavení dlouhodobé udržitelné spolupráce.

V současnosti vznikající první generaci DTM ČR zastřešuje Koordinační rada správců DMVS a digitálních technických map zřízená Radou vlády pro informační společnost a vedená místopředsedou ČÚZK. Prostřednictvím delegovaných zástupců Správy železnic v ní uplatňujeme naše zkušenosti, požadavky i vize, uvedl Jiří Svoboda.

Digitální technická mapa železnic se primárně buduje pro potřeby Správy železnic. Přináší novou kvalitu do stávajícího popisu železniční sítě. Za celou železniční síť se sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná nebo vícenásobná data. Díky tomu bude vyhovovat čím dál vyšším nárokům například pro vlakové zabezpečovače. V praxi tato data najdou široké uplatnění, a to i jako garantovaný podklad pro projektanty. Ze současných 5800 km kolejí, které již jsou v kvalitě umožňující robotizované práce při stavbě a údržbě, se předpokládá síťové pokrytí v rozsahu přibližně 15 500 km kolejí. Účelně pořizovanými daty se tak uspokojí maximum požadavků, které budou sdíleny v rámci všech souvisejících agend.

Digitální technická mapa železnic, vedle už zmíněného rozsahu kolejí, zahrnuje také 40 000 km sítí a pokrývá 21 000 ha území, ve kterém Správa železnic spravuje pro kraje základní prostorovou situaci. V průběhu roku 2022 byli vybráni zhotovitelé, kteří intenzivně realizují zakázky jak na data o infrastruktuře, tak na příslušný informační systém. Informační systém se buduje tak, aby v souladu se všemi informačními systémy DTM krajů, ŘSD a ČÚZK plnil svou roli v DTM ČR a do roku 2025 i všechny potřeby Správy železnic. Organizačně a odborně se na realizaci DTMŽ významně podílí vlastní železniční geodeti Správy železnic, neboť tato oblast má ve státní organizaci dlouhou tradici a je zárukou úspěšného vybudování a provozu DTMŽ.

(pav)

Ilustrační foto: Správa železnic

spinner