Spolupráce ČD Cargo a METRANS dále posiluje

Spolupráce ČD Cargo a METRANS dále posiluje

V železniční stanici Děčín hlavní nádraží proběhl křest reklamního polepu lokomotivy 388.015 ČD Cargo upozorňující na úspěšnou spolupráci s významným operátorem kombinované dopravy, společností METRANS.

Kromě dlouhodobé kooperace při vnitrostátních přepravách a realizaci první/poslední míle po železnici využívá nyní METRANS služby ČD Cargo i v mezinárodní přepravě. Každý týden jsou lokomotivy ČD Cargo včetně strojvedoucích nasazovány na 6 párů vlaků mezi přístavem Hamburk a terminály v České Třebové a Praze-Uhříněvsi. Společnost ČD Cargo je v současné době držitelem oprávnění k provozování železniční nákladní dopravy již v sedmi evropských zemích. Velkou pozornost zároveň věnuje investicím do nových interoperabilních lokomotiv, bez kterých by zahraniční expanze nebyla možná.

(lan)

Foto: ČD Cargo

spinner