Společnost ČD Cargo Slovakia je na trhu pojmem

Společnost ČD Cargo Slovakia je na trhu pojmem
Společnost ČD Cargo Slovakia, s. r. o., dceřiná společnost ČD Cargo, a. s., byla založena v roce 2008 s cílem poskytovat obchodní a spediční služby v oblasti železniční nákladní přepravy. A letos v červnu uskutečnila první přepravu na vlastní licenci. O současné situaci i plánech společnosti jsme hovořili s jejím jednatelem Ing. Danielem Zajkem.

Jak založení ČD Cargo Slovakia a získání licence na provoz na Slovensku probíhalo?

Firma ČD Cargo Slovakia je na trhu etablovaná již od roku 2008. Původní záměr byl orientovat se na obchodování a poskytování spedičních služeb v oblasti železniční nákladní přepravy. Postupně se vyvíjela natolik, že jsme začali uvažovat i provozování dopravy na slovenské infrastruktuře. Původně jsme licenci získali již v roce 2016, ale protože jsme tutov činnost nevykonávali, ztratila časem platnost. Obnovili jsme ji letos – v dubnu nám byla přidělena včetně bezpečnostního osvědčení a od té doby jsme se připravovali na provoz. A první vlak vyjel letos v létě.

Na jaké přepravy a zákazníky se hodláte zaměřovat? Vzhledem k dalším zahraničním dceřiným společnostem se nabízí jistě i možnost působit na více trzích…

Skupina ČD Cargo se chce rozvíjet a působit ve více evropských teritoriích, přinejmenším v těch, které sousedí s Českou republikou. ČD Cargo Slovakia má primárně zabezpečovat dopravní služby na Slovensku a sekundárně má obhospodařovat také zákazníky, kteří jsou v širším obvodu, tzn. na jihovýchod Evropy směrem od Slovenska. Základem činnosti však má být zajišťování provozu na slovenském území. Ostatně i licence je platná pro slovenské území a slovenskou infrastrukturu.
Co se týče vazeb na zahraničí, zabezpečujeme především tranzity nebo dovozy z Česka, což územně znamená, že se v tuto chvíli soustřeďujeme hlavně na západní Slovensko. Zákazníci by tedy od nás neměli očekávat, že ihned po spuštění dopravního provozu je budeme umět obsluhovat i někde na východním Slovensku v koncových stanicích.

Dokladem rozšiřování působnosti ČD Cargo Slovakia je právě probíhající proces směřující k získání licence pro Maďarsko…

Maďarsko je čerstvý projekt z druhé poloviny roku 2020. Společnost ČD Cargo Hungary je dceřiná společnost společnosti ČD Cargo Slovakia, která celý projekt manažersky kontroluje. Licenci na provoz v Maďarsku získá ČD Cargo Hungary a předpokládáme, že do konce září bychom všechna potřebná povolení měli mít. Nyní v Maďarsku nabíráme provozní pracovníky a zhruba od začátku října by firma mohla reálně jezdit s vlaky po maďarské infrastruktuře.
Strategii Skupiny ČD Cargo expandovat na evropské trhy vnímám velice pozitivně. Ne všechny velké dopravní společnosti jsou toho v takové míře schopny. Jsem přesvědčený, že expanze je správná cesta, jak uspět, jak si udržet objemy přeprav a obrat v celoevropském rozsahu. A ČD Cargo s touto strategií přišlo ve správnou dobu a nezaváhalo při získávání licencí. Dnes již vlastní zahraniční licence pro Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko a zakrátko k nim přibude Maďarsko, možná výhledově i oblast Balkánu.

Jak je společnost ČD Cargo Slovakia velká?

Začátkem září jsme měli kolem dvaceti zaměstnanců, ale tento počet se bude měnit. Momentálně se snažíme budovat provozní část a najímáme strojvůdce a dispečery i pracovníky na některé sekundární pozice.
Z těch dvaceti zaměstnanců se zhruba polovina věnuje obchodování, tedy styku se zákazníky, zhruba čtvrtina ekonomice, fakturaci a administrativě a zbytek jsou provozní zaměstnanci. Samozřejmě, na první pohled se to může zdát málo, ale je to dáno tím, že vše je nyní ve vývoji.

Provozní zaměstnanci, strojvůdci a dispečeři, patří k nedostatkovým profesím…

Ano, jedná se o profese, kde je dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale pomohla nám i situace s koronavirem. Konkurenční firmy ztratily některé přepravy, objem přeprav šel celkově dolů, takže i benefity zaměstnanců v jiných firmách se zmenšily a oni sami mají zájem o práci u jiných zaměstnavatelů. A ČD Cargo Slovakia, které má za sebou mateřskou firmu ČD Cargo, je na trhu pojmem, takže lidé o práci u nás mají zájem. Tudíž jakmile bude podnikatelský plán připraven a promítnut do počtu pracovníků, měli bychom být schopni potřebný stav naplnit.

Jakým vozovým parkem ČD Cargo Slovakia disponuje?

Jako samostatná firma provozujeme čtyři lokomotivy a 150 vagónů. Lokomotivy jsou řady 230, tedy elektrické střídavé, železničářsky řečeno laminátky, a všechny vagóny jsou řady EAS, uhláky. Tento pool vozů využíváme především pro vlastní přepravy do Rumunska nebo Polska. A samozřejmě je zde i, co se techniky týče, propojenost s mateřskou ČD Cargo. Při využívání vozů existují různá řešení, záleží i na typu přeprav.

Podnikání v železniční nákladní dopravě v České republice je velkou měrou limitováno kapacitou tratí a upřednostňováním osobní dopravy. Jaká je v tomto směru situace na Slovensku?

Na Slovensku je situace významně lepší, protože nemáme taková úzká místa, jako jsou v České republice. Ano, i u nás jsou místa s horší propustností, kde také dochází ke kolizím a nákladní doprava je vtlačována do doby, kdy osobní dopravci jezdí méně. Ale velký dopad to na nás nemá.
ČD Cargo Slovakia zatím působí především v západní části Slovenska, jinými slovy zajišťuje hlavně tranzity z Česka do Maďarska v relacích Kúty-Štúrovo nebo Kúty-Rajka. To jsou tratě, které zatím kapacitně dostačují.

Železniční dopravci během pandemie Covid-19 převzali některé přepravy, které původně realizovali silniční dopravci. Myslíte, že se vám podaří tyto zakázky udržet i do budoucna?

Viděli jsme to na některých konkrétních přepravách. Zabezpečujeme například přepravy výrobků Pepsi-Cola z České republiky na maďarský trh. V minulosti to byly čistě sezonní přepravy v létě. Během pandemie, kdy kamiony měly problém přecházet přes hranice a situace se komplikovala i kvůli řidičům ze zahraničí, se však zákazník ihned obrátil na železniční dopravce, kteří tyto potíže neměli. Vzhledem k tomu, že se jedná o přepravy, které jsou dlouhodobě na vážkách rozhodování mezi silnicí a železnicí, a zákazník už přešel na železnici, tak nepředpokládáme, že by svou koncepci opět změnil a vrátil se na kamiony.
Když to shrnu, tak ano, Covid-19 přinesl železnici určitou konkurenční výhodu, my jsme se snažili využít ji naplno a předpokládáme, že konkrétní obchody, které jsme získali po dobu krize, se nám podaří i nadále udržet.

Během pandemie jsme měli i tu výhodu, že portfolio zákazníků máme rozložené do vícero sfér. A když některé přepravy vypadly, další nadále fungovaly. Některé přepravy, například export kůrovcového dřeva z Česka, který jsme spedičně zabezpečovali až do Rumunska, sekundárně i do Maďarska, běžely naplno. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu a i kdyby přišla druhá vlna krize, opět ji zvládneme. 

Milan Frydryšek

Foto: ČD Cargo Slovakia

spinner