Siemens Transportní systémy

Siemens sází na univerzální lokomotivy

Skupina Siemens Transportní systémy se od svého vzniku v roce 1989 stala jedním z největších světových výrobců železniční techniky. Vyrábí široké spektrum produktů – od signalizačních a zabezpečovacích zařízení přes komunikační zařízení až po lokomotivy a vozy pro osobní dopravu. Ve fiskálním roce 2003, který skončil v září loňského roku, Siemens TS vykázal obrat 4,7 miliardy €. Nejnovější trendy při výrobě železniční techniky a aktuální firemní strategii německý výrobce představil na konci července v Mnichově na workshopu Výroba lokomotiv.

„Společnost Siemens Transportní systémy je na strukturní změny na železničním trhu dobře připravena,“ uvedl v průběhu workshopu ředitel divize výroby lokomotiv Volker Kefer. V současné době jsou podle něj na železničním trhu patrné tři vývojové tendence. Jednou je uvolňování přístupu na železniční síť, které v některých zemích začalo již před deseti lety. Druhou tendencí je liberalizace trhu železniční nákladní dopravy a třetí privatizace. Podle Volkera Kefera se tyto trendy na evropských železnicích výrazně projeví v příštích pěti až deseti letech.

Volný přístup na železniční síť by měl přispět k nárůstu počtu soukromých železničních operátorů, uvedl Volker Kefer. I když je v současné době jejich podíl na trhu nižší než deset procent, všeobecně se předpokládá, že (zvláště v nákladní dopravě) se do roku 2007 zvýší na více než 15 procent.

Vedení společnosti Siemens považuje za největší překážku k dosažení nediskriminačního přístupu na železniční síť špatnou spolupráci mezi národními certifakčními společnostmi. V současnosti musí totiž být lokomotiva certifikována

v každé zemi, kterou projíždí. Cílem proto musí být to, aby certifikační kritéria byla v celé Evropě v souladu. Tato potřeba je stále naléhavější, protože v důsledku liberalizace trhu a rostoucí konkurence, vyvolané privatizační vlnou, výrazně roste přeshraniční železniční provoz.

Nová rodina lokomotiv

Železniční průmysl musí vyrábět taková vozidla, která budou schopná účastnit se mezinárodního provozu. Siemens TS na tento požadavek reagoval vývojem rodiny elektrických lokomotiv EuroSprinter a diesel-elektrických lokomotiv EuroRunner. Nejznámější z nich je čtyřsystémová lokomotiva řady 189, jež může jezdit v šestnácti evropských zemích, a typy Rh 1016 a Rh 1116 Taurus, které Siemens dodává Rakouským spolkovým drahám.

Nejnovějším přírůstkem v rodině EuroSprinter bude multisystémová lokomotiva Rh 1216, kterou si v loňském roce u výrobce TS objednaly Rakouské spolkové dráhy. Nová lokomotiva kombinuje základní komponenty řady 189 a modelu Taurus, vysvětlil projektový manažer TS Jörg Schurig. Rh 1216 přejal prvky hnacího systému od lokomotivy řady 189 a osvědčené komponenty jako přední část vozu a podvozek od lokomotivy Taurus. Nová lokomotiva bude schopná jezdit v systémech 15 kV/16,7 Hz AC, 25 kV/50 Hz AC a 3 kV DC. V počáteční fázi provozu by měla působit na tratích Rakouska, Německa, Itálie, ČR, Slovenska a Slovinska. Při omezeném výkonu může jezdit také v nizozemské a jihofrancouzské síti 1,5 kV DC a po dodatečných technických úpravách i na tratích Maďarska, Chorvatska, Polska či Švýcarska. Zakázka by se měla realizovat v letech 2005 až 2007.

Siemens dokázal zareagovat na současný vývoj železničního trhu také tím, že založil stoprocentní dceřinou společnost Siemens Dispolok, nabízející lokomotivy k pronájmu, uvedl generální manažer této divize Walter Breinl. Dispolok vznikl na počátku roku 2001 a jako železniční operátor působí od července 2002. V současné době provozuje téměř sedmdesát lokomotiv, které nabízí k pronájmu v různých variantách na několik dnů i na několik let s možností odkoupení lokomotivy. Umožňuje tak operátorům snížit objem vázaného kapitálu a současně využívat nejmodernějších lokomotiv. Dispolok v rámci smluv o pronájmu zajišťuje také údržbu a pojištění lokomotiv. Nabídku Dispoloku v současné době využívají železniční společnosti z Německa, Rakouska, Švýcarska a Itálie.

Dvě třetiny produkce do zahraničí

Téměř dvě třetiny produkce společnosti Siemens TS směřují za hranice Německa. Největší objednávku v celé své historii skupina přijala v roce 2001, a to na dodávku 1200 vozů jednotek Desiro do Velké Británie. V loňském roce pak svou silnou pozici ve Velké Británii potvrdila ještě uzavřením smlouvy se severoanglickou společností Trans Pennine Intercity na dodávku 51 jednotek Desiro.

V roce 2002 si u TS objednaly Francouzské státní dráhy 15 lehkých nízkopodlažních vozů Avanto. V loňském fiskálním roce pak přišla objednávka ze Švýcarska na 35 dvoupodlažních jednotek. Výrazný průlom Siemens TS zaznamenal také na trzích Indie, asijsko-pacifické oblasti a Severní Ameriky. Pro Indii TS zajišťuje dodávku elektrického vybavení 170 třívozových vlakových jednotek, které budou jezdit v okolí Bombaje. V Severní Americe je TS vedoucí společností na trhu lehkých železničních vozidel. Do Bostonu dodá například 94 vozů pro místní metro.

(jet)

www.siemens.cz

spinner