Ruská federace

Ruské státní dráhy slaví sedm let na trhu

Ruské státní dráhy slaví sedm let na trhu

Ruské státní dráhy RŽD byly založeny usnesením vlády Ruské federace č. 585 z 18. září roku 2003. Akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví státu vznikla k 1. říjnu stejného roku jako ústřední bod ruské železniční reformy. K výročí připravily Ruské státní dráhy krátkou statistiku své sedmileté činnosti.

Od založení společnost přepravila více než 10,4 miliardy tun zboží, mimo jiné 2,3 miliardy tun uhlí, 1,8 miliardy tun petrochemických produktů (ropy nebo jejích derivátů), 2,2 miliardy tun stavebních hmot, 1,7 miliardy tun rud, 670,7 miliardy tun železných kovů, více než 515,3 miliardy tun dřeva a řadu dalších produktů.

Podnik si soustavně upevňuje pozici na domácím i mezinárodním dopravním trhu. Podíl železnice na celkovém objemu nákladní dopravy na domácím ruském trhu vzrostl od roku 2004 do roku 2009 z 39,5 na 42,0 procenta. Během prvních osmi měsíců letošního roku překročil podle statistiky RŽD hodnotu 42,4 procenta.

Ruské dráhy přepravily během sedmi let své existence 8,4 miliardy cestujících, z toho 0,9 miliardy na dálkových spojích. Drtivou většinu cestujících – 7,5 miliardy – dráhy přepravily v příměstském provozu a na ostatních kratších spojích. Jejich celkové přepravní výkony dosáhly 1150,7 miliardy osobokilometrů.

Síť příměstských spojů tvoří celkem devatenáct dceřiných společností. Důležitým mezníkem v historii koncernu státních drah bylo zavedení elektronického prodeje jízdenek, kterého využilo již 10 milionů cestujících. Investice ruských drah od roku 2003 do roku 2009 dosáhly 1,5 tri-lionu RBL. Podnik provozuje 1986 lokomotiv, kolem 4500 osobních vozů, více než 59 tisíc nákladní vagonů a 4500 souprav. Trať Moskva – Sankt Petěrburg prochází zásadní rekonstrukcí, která umožní provoz vysokorychlostních vlaků Allegro, uvedl ruský dopravce.

n

spinner