​Ostravský železniční uzel projde rozsáhlou modernizací

​Ostravský železniční uzel projde rozsáhlou modernizací

12.1. – Centrální komise Ministerstva dopravy ČR projednala a schválila studii proveditelnosti železničního uzlu Ostrava pro další postup projektové přípravy. Vítězná varianta představuje kompletní opravu dosud nemodernizovaného úseku železničního uzlu Ostrava mezi stanicemi Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží, včetně zřízení nového mimoúrovňového přesmyku, který odstraní kolizní jízdy vlaků v jednotlivých směrech.

„V rámci úprav předpokládáme ztrojkolejnění úseku mezi stanicemi Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží, s rozšířením na čtyřkolejné řešení v obvodu stanice Ostrava hlavní nádraží,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Doplnil zároveň, že modernizace zajistí průjezd vlaků rychlostí až 120 km/h. V ostatních úsecích ostravského železničního uzlu se například prodlouží nástupiště zastávky Ostrava-Stodolní ze stávajících 200 metrů na 300. Rekonstrukcí projde také stanice Ostrava střed, zřídí se mimoúrovňový bezbariérový přístup na nástupiště výšky 550 mm nad temenem kolejnice.“

Celkové investiční náklady zvolené varianty činí 7,648 miliard korun. Jedná se o vysoce ekonomicky efektivní investici. Samotná realizace projektu se předpokládá v letech 2021 až 2025. V letošním roce se plánuje vypsání soutěže na projektanta přípravné dokumentace a záměru projektu stavby, v roce 2019 následná soutěž na zpracování projektové dokumentace.

(tj)

spinner