Obyvatelé obcí v Moravskoslezském kraji se dozví, zda se jich dotkne stavba VRT

Obyvatelé obcí v Moravskoslezském kraji se dozví, zda se jich dotkne stavba VRT

17.3. - Obyvatelé obcí, kterých se dotkne výstavba vysokorychlostní trati (VRT) v Moravskoslezském kraji, by se nejspíš během léta měli dozvědět, zda a jak konkrétně stavba jejich pozemky zasáhne. Po včerejším jednání to v Jistebníku na Novojičínsku řekli zástupci Správy železnic (SŽ) a Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v Moravskoslezském kraji.

"Projektanti dokončují technické řešení. To by mělo být hotové v průběhu letních měsíců. Pak budeme moci navázat dále. V závěru léta, případně podzimu, bychom rádi udělali sérii veřejných prezentací," řekl Marek Pinkava, který má v SŽ přípravu VRT Praha - Brno - Ostrava na starosti.

Následně by měl projekt projít posouzením vlivu na životní prostředí (EIA) a územním řízením. Pak by mohly začít výkupy pozemků. Pro projekt je vytyčený koridor o šířce až 400 metrů, ve kterém teď SŽ hledá finální řešení.

"Hledáme řešení protihlukových opatření, jako jsou valy, stěny, hledáme konkrétní řešení různých obslužných komunikací podél trati, přemostění přes trať, podchodů pod tratí. Snažíme se, aby to sedlo na záměry, které v okolí jsou, jako jsou různé cyklostezky a podobně," řekl Marek Pinkava. Stavět by se podle něj mohlo začít v letech 2025 až 2027. Trať, která výrazně zkrátí jízdní dobu vlaků a uvolní současné přetížené tratě pro nákladní a regionální dopravu, by mohla být zprovozněna na přelomu 20. a 30. let.

"Sledujeme přípravu stavby vysokorychlostní trati velmi bedlivě a trváme na vyřešení všech sporných bodů již v projektu," uvedl předseda spolku Jaroslav Varga. Starostové potvrzují, že nacházet vhodnější řešení se nyní daří.

Starostka Jistebníku Šárka Storzerová řekla, že s investorem a projektanty co 14 dní debatují nad problematickými místy. Týkají se například nadjezdu pro auta, protihlukových opatření či náhrad za zrušené železniční přejezdy.

"Podařilo se nám docílit shodného pohledu, co se týče umístění vysokorychlostní trati v zastavěné části obce. Podařilo se nám tuto trať odklonit od obytné části a je přesunuta na druhou stranu blíže k rybníkům," řekla Šárka Storzerová.

Starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková řekla, že původní umístění trati bylo oproti současnému o několik desítek metrů blíž v zastavěné části obce, takže by šlo k zemi hodně domů. "Domluvili jsme se s projektanty, že se trať posune blíže k dálnici. Už se to nedotkne tolika občanů a to řešení začíná být trochu zajímavější," řekla Irena Ravčuková.

Kolik se bude muset v obci zbourat domů, ještě neví. "Doufám, že během pár týdnů opravdu inženýři přijdou k nám a konkrétně nám řeknou: Tady je záborová čára, tam se bude bourat, tam se nemůže stavět," řekla Irena Ravčuková.

Stavba zasáhne i do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří. Ředitel Správy CHKO Jan Klečka řekl, že hlavní problémy jsou tři. Jedním je oplocení trati po celé délce, které vytvoří migrační bariéru pro živočichy. Bude proto nutné vybudovat průchody pod i nad tratí.

"Pro malé živočichy se budou dělat různé propustky a mostky přes toky. Snaží se to řešit, ale každopádně bude to horší, než je to teď. Hlavní problém pro investora bude vypořádat se s evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí. Budou docela ve velkém rozsahu kácet při rozšiřování trati, takže to budou muset potom nahradit," řekl Jan Klečka. Najít dost velkou vhodnou plochu, kde bude možné provést náhradní výsadbu stovek stromů, nemusí být jednoduché.

VRT výrazně ovlivní ráz krajiny. V určité vzdálenosti kolem trati nesmí být stromy. Povede-li trať například podél rybníka, bude u břehů místo pásu stromů protihluková stěna.

(čtk)

Vizualizace: AFRY CZ

spinner