Novela zákona o drahách prošla do dalšího čtení

Novela zákona o drahách prošla do dalšího čtení

Poslanecká sněmovna minulý týden ve druhém čtení projednávala novelu zákona o drahách a poslala ji k závěrečnému schvalování. To by mělo proběhnout možná už v září.

Velká novela zákona o drahách, kterou vláda předložila sněmovně loni v listopadu, mimo jiné zavádí systém jednotných jízdenek nebo upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Návrh předložený vládou se však ve sněmovně dočkal celé řady pozměňovacích návrhů, nakonec jich bylo skoro třicet.

„Mnohé z pozměňovacích návrhů si zaslouží podporu. Jde zejména o vyjádření požadavků železničních nákladních dopravců na upřesnění toho, kdy a za jakých podmínek jsou odstavné koleje zařízením služeb sloužícím dopravcům, a na zajištění jejich účasti při koordinaci přidělované drážní kapacity. Dále je to návrh na fikci kladného rozhodnutí při nedodržení lhůty 40 dní pro vydání daného rozhodnutí správního úřadu. Velmi důležitý je také pozměňovací návrh zajišťující přechodné řešení transpozice tzv. technického pilíře čtvrtého balíčku pro případ, že k ní v řádné formě nedojde do určeného termínu, jímž je červen 2020,“ uvedl před projednáváním novely Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR.

Součástí velké novely zákona o drahách je i návrh na zavedení systému jednotných jízdenek. Zavedení a pětiletý provoz má stát 254 milionů Kč a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Nyní si musí cestující kupovat v případě přestupů mezi vlaky více dopravců více jízdenek, což s jednotným tarifem nebude nutné. Stát chce systémem jednotných jízdenek umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu. Systém má být hotov do roku 2020. Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Některé pozměňovací návrhy směřovaly i vůči sporným návrhům ministerstva dopravy, jakým má být například stále se vracející snaha o prosazení centralizovaného dopravního plánování. „Takové plánování by výrazně okleštilo možnosti krajů a obcí uzavírat smlouvy s dopravci a mohlo by zasáhnout i do již uzavřených smluv,“ upozornil Emanuel Šíp.

Další část novely upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Zavádí například neslučitelnost funkcí ve volených orgánech provozovatele dráhy a dopravce nebo vyloučení vzájemného poskytování půjček. Návrh mimo jiné zavádí povinnost zřídit odštěpný závod, pokud provozovatel dráhy na ní funguje i jako dopravce. Odštěpný závod by pak měl při organizování provozu postupovat nezávisle.(mna, čtk)

Foto: TJ

spinner