Nové lokomotivy řady 393 pro ČD Cargo

Nové lokomotivy řady 393 pro ČD Cargo

Na konci března letošního roku obohatí vozidlový park ČD Cargo dvě nové lokomotivy řady 393 Vectron AC s pomocným dieselovým motorem (DPM). Tyto lokomotivy jsou součástí modulární platformy X4 výrobce Siemens zahrnující lokomotivy různého určení a systémů.

Lokomotivy řady 393 jsou čtyřnápravové interoperabilní dvousystémové lokomotivy schopné v tomto provedení jezdit rychlostí až 200 km/hod. na střídavých trakčních systémech 15 kV (16,2/3 Hz) a 25 kV (50 Hz). Nové stroje jsou vybaveny pomocným dieselovým motorem (DPM – Diesel Power Modul) pro provoz na manipulačních kolejích a vlečkách bez trakčního vedení nebo při posunu. Modul DPM se skládá z dieselového agregátu o výkonu 180 kW umístěného ve strojovně a z palivové nádrže.

Jak symbolizuje polep lokomotiv jsou tyto primárně určeny pro provoz v Rakousku a v Německu – využívány tak budou především zahraničními pobočkami ČD Cargo. Jejich domovským SOKV budou České Budějovice. Z obsluhy strojů řady 393 však budou vyškoleni i strojvedoucí ČD Cargo.

(lan)

Foto: ČD Cargo

spinner