Nová lokomotiva pro EP Cargo

EP Cargo si pořizuje první vlastní lokomotivu Vectron

EP Cargo si pořizuje první vlastní lokomotivu Vectron

PRAHA (14. 12.) – Společnost EP Cargo kapitálově převzala v létě letošního roku dopravce a poskytovatele železničních služeb, společnost Lokotrain. Hlavním předmětem činnosti Lokotrain je krátkodobý a střednědobý pronájem lokomotiv, včetně jejich obsazení odborně způsobilým personálem (strojvedoucími). Nyní se společnost EP Cargo rozhodla pořídit další stroj.

V listopadu uzavřela se společností Siemens smlouvu, na základě které zařadí již v únoru 2016 do své flotily čtvrtou lokomotivu Vectron, schválenou pro provoz v Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. V tomto případě se poprvé u českého dopravce nejedná o pronájem, ale o přímý nákup. „Jsme rádi, že je společnost EP Cargo s našimi lokomotivami spokojena a že si v krátké době pořizuje další,“ komentuje novou událost Roman Kokšal, ředitel divize Mobility společnosti Siemens Česká republika, a dodává: „Spojují nás nejen obchodní smlouvy, ale i společný zájem ozdravit dálkovou nákladní dopravu, odlehčit silnice, obce i přírodu od množství těžkých automobilů.“

Tomáš Novotný, předseda představenstva společnosti EP Cargo doplňuje: „Naše strategie je jednoduchá – pohybovat se flexibilně a bez hranic mezi několika státy. Zvýšený objem přeprav mezi regiony Evropy se neobejde bez použití vícesystémových lokomotiv, aby byla naplněna očekávání zákazníků a požadavky trhu. Bez nové techniky by to nešlo. Vectron je po nás nejen novou lokomotivou, ale i synonymem nových přepravních produktů založených na rychlosti, dochvilnosti a kvalitě.“

V Plánu jednotného evropského dopravního prostoru stanovila Evropská komise cíl, převést nákladní dopravu u vzdáleností nad 300 kilometrů ze silnic na železnice. Motivem je snížení závislosti mobility na ropných palivech, ochrana životního prostředí ve městech i obcích, přírody, snížení nehodovosti na silnicích a snížení nákladů na opravy přetížených silnic. Aby tyto cíle, podporované evropskými i státními investicemi do rozvoje a modernizace železničních tratí, došly naplnění, musí být nasazeny moderní, vysoce výkonné interoperabilní lokomotivy. Ty zvládnou dopravovat těžké nákladní vlaky napříč evropskými zeměmi rychleji a levněji než silniční automobilová doprava. Základem je pozitivní motivace přepravců nabídkou kvalitní a cenově dostupné dopravy. Průvodním efektem je snížení spotřeby energie, snížení zátěže silnic, přírody i životního prostředí.

(tj)

spinner