​Na železnici se připravuje plně integrovaný evropský systém

​Na železnici se připravuje plně integrovaný evropský systém

17.7. - V České republice patří železniční doprava ke strategickým oblastem dopravy, ať už se jedná o dálkové tranzitní koridory, vnitrozemskou páteřní železniční síť či regionální dráhy. Prioritou meziresortní spolupráce by mělo být financování rozvoje a digitalizace přeshraničních koridorů, posílení bezpečnosti na trati i zlepšení komfortu cestujících. K tomu by mělo přispět mimo jiné pokrytí mobilními sítěmi nové generace, 5G.

Rok 2021 je pro železniční politiku celé Evropské unie zásadním, není proto náhodou, že je letošní rok vyhlášen jako Evropský rok železnice. Cílem evropské strategie je vytvoření plně integrovaného evropského železničního prostoru, odstranění zbývajících institucionálních, právních a technických překážek a podpora hospodářského růstu. Evropská unie chce podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy.

Přeshraniční digitální propojenost

Jedním z hlavních programů rozvoje konektivity v EU je Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Primárně slouží k vybudování dopravní, energetické a digitální infrastruktury po celé EU, s důrazem na přeshraniční spojení. Zvláštní pozornost je nyní věnována kombinaci projektů a synergickým efektům, například propojení dopravní a digitální oblasti. Díky němu tak může vzniknout odolné vysokorychlostní připojení podél hlavních dopravních cest, jako jsou silnice, železnice, námořní trasy či v přístavech.

Přeshraniční digitální propojenost hraje zásadní úlohu při odstraňování hospodářských, sociálních a územních rozdílů. CEF nabídne financování v oblasti digitálních technologií a díky tomu i nové příležitosti mnohem většímu počtu evropských regionů.

Meziresortní spolupráce dvou ministerstev

Podle náměstka Petra Očka z Ministerstva průmyslu a obchodu probíhá v této věci intenzivní jednání se zástupci Ministerstva dopravy. Na financování a digitalizaci železniční sítě hodlají ministerstva uvolnit finanční prostředky v řádu stovek milionů korun také z Národního plánu obnovy. „Prioritně je to koridor Praha - Mnichov, ale chtěli bychom modernizovat také další směry, přeshraniční i vnitrostátní,” řekl Petr Očko.

Přeshraniční spolupráce v tzv. 5G koridorech, v jejichž rámci se plánují inovace a digitalizace v dopravě, je potom možné financovat také ze zmíněného programu Nástroj pro propojení Evropy. „Spolupracujeme s Rakouskem na přeshraničním koridoru Brno – Vídeň a spolupráci plánujeme také se Slovenskem, s Německem nebo s Polskem. V této věci je velmi důležitá harmonizace s ostatními státy, pokud jde o použité technologie,” vysvětlil Petr Vítek z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Technologie nové generace, jako jsou mobilní sítě 5G, neznamenají jen zlepšení služeb pro cestující, například ve formě kvalitnějšího internetového připojení. Umožňují také například zlepšení řízení dopravy, a to nejen osobní, ale také nákladní. Dále to může být provozní monitoring některých důležitých částí vlaku, například brzd, a to za plného provozu a bezdrátově. Významně se tak zvyšuje bezpečnost železniční dopravy. „Uvažuje se také o tom, že po celé délce tratě budou rozmístěny kamery, které budou trať monitorovat a strojvedoucímu dávat včasné informace - například o možné nebezpečné překážce na trati. Posílený však bude také videosignál kamer, které jsou uvnitř vlaku,” dodal Petr Vítek.

(lan)

Vizualizace Správa železnic

spinner