Legislativa

Ministerstvo pracuje na změně drážního zákona

Ministerstvo pracuje na změně drážního zákona

V polovině ledna se na ministerstvu dopravy u kulatého stolu sešlo více než padesát zástupců odborné drážní veřejnosti k debatě o celkové rekodifikaci drážních předpisů. Původní úprava z 90. let minulého století již totiž plně neodpovídá dnešnímu stavu. Kvůli četným novelizacím vyplývajícím z legislativy Evropské unie a zejména transformace české železnice je předpis málo přehledný. Ministerstvo proto začalo s přípravou nové právní úpravy.

Přehlednější úpravu zákona požaduje i ministr dopravy Pavel Dobeš. „Změnu drážního zákona považuji za jednu ze svých priorit. Předpis musí určitě reflektovat významné změny, které se během posledních let na železnici udály,“ řekl. Podle ministra bude nutné změnit těžiště celé drážní legislativy, která nyní stojí na právních předpisech Evropské unie.

Letos by měl vzniknout věcný záměr zákona

Pro letošní rok je dán jasný cíl – je potřeba připravit věcný záměr zákona, ze kterého by nová právní úprava vycházela. Návrh bude obsahovat deset základních okruhů, mimo jiné vyjasnění některých vztahů mezi provozovatelem dráhy a dopravci, otázky přístupu na železniční dopravní cestu nebo přehledné vymezení působnosti orgánů státní správy v této oblasti.

Důležitá by měla být též změna kategorizace drah, která je v současné době předmětem debat odborné veřejnosti. Některé dráhy by mohly být z působnosti zákona vyjmuty, například trolejbusové. Naopak jiné mohou být nově zavedeny. Příkladem může být dráha „vlakotramvaje“, i když zatím v České republice není v provozu. V minulosti však o ní uvažoval Liberecký kraj při projektu Regiotram Nisa. Podobný projekt nyní připravují v Olomouci.

Progresivní zákon již zastaral

Současný drážní zákon začal platit v roce 1994, tehdy byl velmi perspektivní a jeden z nejmodernějších v Evropě. Od té doby se však skoro nezměnil, i když se za tu dobu změnila Evropa a evropská legislativa. „V našich podmínkách musíme akceptovat evropské právo a v našem zákoně to nebylo promítnuto. Myslím si, že v tom je největší problém, to se prostě udělat musí, protože jsme trochu mimo evropské právo,“ řekl prezident Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů Pavel Škarabela.

Podle jeho slov z pohledu majitele vozu současný zákon nezná například pojmy „držitel vozu“ nebo „subjekt odpovědný za údržbu“, přičemž povinností členských států byla implementace do národní legislativy do konce roku 2010.

Podle náměstka ministra dopravy Ivo Vykydala má dosavadní norma tolik závažných nedostatků, že už není možná její pouhá novelizace. Bude podle něj nutné upravit například vzájemný vztah dopravců a provozovatele dopravní infrastruktury či postavení Drážního úřadu jako regulátora železniční dopravy. „Dovedu si představit, že by se měla posílit role tohoto úřadu,“ uvedl Ivo Vykydal.

Tomáš Johánek

Hlavní okruhy věcného záměru nového zákona o drahách

  • Základní koncepce uspořádání právní úpravy
  • Základní pojmy, kategorizace drah, vymezení základních principů vzniku, fungování a zániku drah
  • Provozování dráhy – základní regulační rámec
  • Úprava vzájemných vztahů mezi provozovatelem dráhy a provozovatelem drážní dopravy
  • Technické podmínky (interoperabilita, uvádění subsystémů do provozu, určená technická zařízení)
  • Způsobilost osob řídících drážní vozidla
  • Působnost a pravomoci regulačního, bezpečnostního a inspekčního orgánu
  • Mimořádné události
  • Správní delikty, státní správa a státní dozor Zdroj MD ČR
spinner