Ministerstvo dopravy podporuje výzkum v železničním sektoru

Ministerstvo dopravy podporuje výzkum v železničním sektoru

11.2. - Ministr dopravy Karel Havlíček zahájil 10. února 2020 workshop k podpoře aktivit Společného podniku Shift2Rail nazvaný „Why and how to invest in Research & Innovation”. Cílem workshopu byla výměna zkušeností z oblasti výzkumu a inovací mezi zástupci Společného podniku Shift2Rail a zástupci českého železničního sektoru, seznámení českého železničního sektoru se záměry současného vedení a členů Společného podniku Shift2Rail v přípravě programu nového partnerství „Transforming Europe’s Rail System“ pro připravovaný rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizon Europe a diskuse o nutnosti, vhodnosti a formě zapojení českého železničního sektoru do tohoto nového evropského partnerství po roce 2021.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner