​Komise k bezpečnosti na drahách se shodla na ohlašovací povinnosti i nových návěstidlech

​Komise k bezpečnosti na drahách se shodla na ohlašovací povinnosti i nových návěstidlech

17.7. - Šestnáctičlenná komise k bezpečnosti na železnicích se pod vedením ministra Karla Havlíčka sešla včera ve večerních hodinách v budově ministerstva dopravy. Shodla se na nutnosti zavést ohlašovací povinnost na všech tratích provozovaných v režimu D3 i na tom, že na lokálních tratích budou opět instalována návěstidla. Komise se dále bude zabývat možností zavedení zjednodušeného ETCS. Rekordní investice do železniční infrastruktury ve výši 52 miliard Kč tak budou ve zvýšeném množství investovány do bezpečnosti.

Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Drážní inspekce, Drážního úřadu, Správy železnic, Českých drah i akademické obce.

Členové komise se shodli, že na všech tratích provozovaných v režimu D3 bude od 15. srpna 2020 znovu zavedena ohlašovací povinnost pro strojvedoucí, na lokálních tratích bude stát investovat do dalších návěstidel. Komise se také bude zabývat postupem zavádění zjednodušeného ETCS systému, který bude využit právě na lokálních tratích. Systém bude plně kompatibilní s evropským systémem ETCS, do kterého stát od roku 2018 investoval již 4 miliardy Kč. V jeho instalaci na hlavních koridorech bude rezort dopravy pokračovat i nadále.

Setkání navazuje na pravidelnou práci komise od roku 2018, která navrhla například monitoring licencí strojvedoucích, který je nyní před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Právě tento monitoring bude do budoucna sledovat dodržování doby řízení ze strany strojvedoucích a dodržování povinného odpočinku. Směrem ke strojvedoucím připravuje ministerstvo také zlepšení výcviku pomocí nových simulátorů.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že komise pro bezpečnost se bude scházet pravidelně. Jejím úkolem bude poskytnout zpětnou vazbu na základě poznatků z praxe, aby bylo možné navrhnout další konkrétní změny v bezpečnosti na železnici. Cílem setkávání je návrh řešení ve dvou oblastech, a to v lidském faktoru a v tématu zabezpečovacích zařízení.

(lan)

Foto: MD

spinner