​Hospodářský výbor podpořil železniční výzkum

​Hospodářský výbor podpořil železniční výzkum

15.2. - Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení o zapojení malých a středních českých společností do evropského projektu Shift2Rail. Podpořil tak aktivity českých subjektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací v železniční dopravě. Materiál nyní půjde k projednání během některé z následujících schůzí Poslanecké sněmovny.

Usnesení mimo jiné doporučuje vládě České republiky, aby v rozpočtových kapitolách věcně příslušných ministerstev byl brán zřetel na podporu vědeckovýzkumných projektů, směřujících k naplnění zapojení České republiky pro příští rozpočtová období do tohoto projektu. Zasedání se účastnili také zástupci MD, ČD, akademické obce, soukromých dopravců a odborné veřejnosti.

Podvýbor pro dopravu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny také podpořil implementace technických specifikací pro interoperabilitu železničního systému (TSI), vytvoření jednotného evropského digitálního železničního prostoru a rozvoj digitalizace dopravy, vědy, výzkumu a inovací v oblasti železniční dopravy.

(tj)

spinner