​Hala ČD Cargo v Lovosicích s komplexními logistickými službami

​Hala ČD Cargo v Lovosicích s komplexními logistickými službami

Provoz lovosické skladovací haly ČD Cargo byl zahájen již v roce 2010. V rámci projektu rozvoje logistických služeb měly podobné objekty vyrůst ještě v Brně a v Mošnově. Krize na konci prvního desetiletí nového milénia však plány překazila.

Rozsáhlá nabídka služeb

Skladovací hala ČD Cargo v Lovosicích se vyznačuje vysokým standardem pro provozování logistických činností. Nabízí skladovou plochu 42 000 m2, světlou výšku pro skladování 8,5m, podlaha má únosnost 7,5 t/m2.

Nakládka do kamionů je prováděna v 25 „gejtech“, vjezd do budovy pro návěsovou techniku umožňuje krytou boční nakládku. Velkou výhodou je 350 metrů dlouhá kolej přímo v hale. Nakládka a vykládka zboží z železničních vozů tak nepodléhá výkyvům počasí.

V Lovosicích jsme schopni nabídnout překládku z železničních vozů do kamionů/kontejnerů, a to do váhy jednoho kusu až 5 tun. V hale je zároveň paletový regálový systém s maximální ukládací výškou 8,5m.

Co se techniky využívané ve skladu týče, tak je používána téměř výhradně manipulační technika s pohonem na plyn, případně na elektřinu. Jedná se o čelní vozíky o nosnosti od 1,5t do 5t a o retraky s nosností 1,2t a zakládací výškou až 8,5m. Kromě klasických palet jsme schopni speciálními kleštěmi manipulovat papírové role až do váhy 5 tun nebo buničinu. Zboží pro obchodní partnery můžeme dočasně skladovat v režimu celního skladu, provádět uvolnění do volného oběhu, nebo naopak podávat žádosti k propuštění do režimu vývozu. Také v případě e-commerce zásilek jsme schopni poskytnout komplexní, a především konkurenceschopné služby: Od vykládky kontejnerů, po systémový příjem, vyclení, dekompletaci, sorting, labeling a následnou expedici prostřednictvím balíkových operátorů.

Reference

Skladujeme papírenské výrobky (role papíru). Máme zkušenosti i se skladováním buničiny a s manipulací a skladováním svitků ať plechů, nebo drátů. ČD Cargo v hale poskytuje také rozličné služby pro různé zákazníky z odvětví automotive, skladovali a překládali jsme už i pneumatiky. Máme mnoho zkušeností s logistikou skeletů železničních vozidel Bombardier.

Překládali jsme rovněž Big Bagy s různými zemědělskými komoditami. Skladujeme a překládáme také stavební překližku. Neméně důležitá je i spolupráce s firmami ze Skupiny ČD Cargo, s ČD Cargo Logistics nebo ČD-DUSS Terminál. Právě ve spolupráci s první jmenovanou jsme v loňském roce poskytli plochu i služby pro potřeby humanitárních projektů organizace Člověk v tísni.

Cílem je rozvoj logistických služeb

Poskytovatelé logistických služeb se na trhu dělí především podle svého primárního zaměření. ČD Cargo by tak logicky patřilo jen na železnici. A právě z tohoto „škatulkování“ bychom rádi vystoupili s tím, že jediná „škatulka“, kam bychom do budoucna rádi patřili, je komplexní poskytovatel logistických služeb se specializací na železniční přepravy. Potřeby obchodních partnerů totiž nekončí tam, kde končí koleje. Máme ve skupině několik dceřiných společností, které poskytují rozličné služby.

Dalším faktorem, který nás skutečně odlišuje od konkurence, je to, že naprostou většinu potřeb spojených s dopravou a skladováním jsme schopni poskytnout ve vlastní režii a bez nutnosti využívání služeb dalších subdodavatelů, kde kvalita poskytovaných nemusí být automatická a garantovaná.

Od září 2023 nabízíme volnou skladovou plochu až 20 000 m2 .

Michal Roh

Foto: Michal Roh

spinner