Vyšlo v DN č. 16 - 17

​Gdaňsk v září přivítá již 15. ročník veletrhu TRAKO

​Gdaňsk v září přivítá již 15. ročník veletrhu TRAKO

30.8. - Nejnovější technologie, důležité události, obchodní jednání - to vše mohu čekat návštěvníci Mezinárodního železničního veletrhu TRAKO, který se uskuteční od 19. do 22. září na AMBEREXPO v Gdaňsku. TRAKO je největším a nejprestižnějším setkáním odvětví železniční dopravy v Polsku a druhým největším v Evropě. Poskytuje také vynikající příležitost k výměně zkušeností a setkání v rámci oboru.

Očekává se, že jubilejního 15. ročníku veletrhu se zúčastní více než 500 vystavovatelů z nejméně několika desítek zemí, včetně již potvrzených národních pavilonů z Rakouska, České republiky, Finska, Španělska, Německa (3 spolkové země), Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie. Předpokládá se také účast více než 25 tisíc odborných návštěvníků z více než 40 zemí.

Mezi účastníky veletrhu TRAKO jsou zástupci nejvýznamnějších společností působících v mezinárodním železničním průmyslu a také špičky největších polských firem v železničním sektoru. Akce se účastní odborníci, investoři, výrobci, společnosti poskytující dopravní služby a správu infrastruktury a nabízející služby a technologická řešení. Akce je organizována ve čtyřech základních segmentech: kolejová vozidla, infrastruktura, spedice, aglomerace a městská železniční doprava.

Program odborných akcí

Programová rada TRAKO pracovala mnoho měsíců na přípravě akcí, které reagují na nejzajímavější otázky a problémy odvětví. Tradičně se jedná o téměř 100 debat, seminářů a konferencí, mezi něž patří například:

Úvodní debata o strategické úloze železnic při budování odolnosti Evropy;

Debata nazvaná Konsolidace železnic. Příležitosti a výzvy (skupina PKP);

Seminář s názvem Vysokorychlostní železnice (SITK RP - Polský svaz inženýrů a techniků dopravy);

Debata o ženách v železničním průmyslu - vyrovnávání podmínek - možnosti a překážky (PKP SA);

Debata/konference o plánech udržitelné mobility. Nový přístup k dopravě (UTK - Polský úřad železniční dopravy)

Kompletní program obsahově zaměřených akcí je uveden na adrese: https://trakoexpo.com/en/fair-programme/.

Den vzdělávání a kariéry

V rámci 4. ročníku Dne vzdělávání a kariéry představí vystavovatelé nejzajímavější nabídky pracovních míst, stáží a praxí.

Hlavním cílem setkání bude poskytnout příležitost k přímé výměně informací a očekávání zaměstnavatelů a zaměstnanců, a to i s ohledem na výběr vysokoškolských oborů, specializací a doktorských programů.

V průběhu celého dne se zájemci mohou zúčastnit přednášek a workshopů věnovaných jednotlivcům hledajícím práci v oboru. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru veletrhu TRAKO bude také příležitostí seznámit se s projekty železniční dopravy realizovanými mimo Polsko. Více na: https://trakoexpo.com/en/education-and-career-day/.

TRAKO se od roku 2003 vyznačuje také vlastní specializovanou charitativní činností. V rámci 11. ročníku kampaně TRAKO dětem proběhne výtvarná soutěž na téma Jedeme vlakem na prázdniny. Soutěžní práce budou věnovány do aukce, jejíž výtěžek podpoří činnost organizace pracující pro duševní pohodu dětí a mladých lidí.

Soutěže a ceny

Prestižní soutěže jsou nedílnou součástí projektu TRAKO. Letos budou vyhlášeni vítězové osmi obsahových soutěží. Již podruhé bude udělena mediální cena Jana Raczyńského, pojmenovaná po významném novináři a dlouholetém členu Programové rady veletrhu. Nominace na Mediální cenu je možné zasílat na webových stránkách akce: www.trakoexpo.com/konkursy/nagroda-medialna-im-inz-jana-raczynskiego/.

Více informací o soutěžích je uvedeno na adrese: https://trakoexpo.com/en/contests/.

Informace

pro návštěvníky

TRAKO se bude konat od 19. do 22. září. Odborní návštěvníci se mohou zúčastnit od úterý do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hodin a v pátek od 10:00 do 16:00 hodin. Milovníci a příznivci železnice si mohou prohlédnout venkovní exponáty pouze v pátek 22. září 2023. 

(lan)

Foto: TRAKO

https://trakoexpo.com/en/

spinner