Francie hodlá zdvojnásobit výkon nákladní železnice již do roku 2030

Francie hodlá zdvojnásobit výkon nákladní železnice již do roku 2030

18.11. - Francie hodlá do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl železnice na celkové nákladní dopravě prostřednictvím národní strategie rozvoje železniční nákladní dopravy, jakož i odpovídajících investic a dotací. Za tímto účelem bude uvolněna 1 miliarda EUR na investice z programu na stimulaci ekonomiky po korona krizi ve výši 100 miliard EUR. Vláda navíc podpoří konvenční a kombinovanou dopravu do roku 2024 včetně ročních dotací na ceny tras částkou 170 milionů EUR. Spolu s dlouhodobě rozpočtovanými prostředky činí podpora ročně 300 milionů EUR, šestkrát více než v roce 2015, uvedl koncem října v Paříži ministr dopravy Jean-Baptiste Djebbari.

"Vláda chce dát železniční nákladní dopravě roli, kterou má především díky jejímu významu pro udržitelný rozvoj," uvedl ministr. Do roku 2030 má Francie za cíl zdvojnásobit podíl železnice na trhu přeprav z devíti na 18 procent a do roku 2050 se má zvýšit na 25 procent. Specifikace lze nalézt v zákoně o ochraně a odolnosti klimatu.
Aby byla opatření realizována s optimálními výsledky pro průmysl a byly vždy zohledněny jejich zájmy, uzavřel ministr dopravy smlouvu o spolupráci se třemi nejvýznamnějšími partnery. To je zpočátku aliance “Fret Ferroviaire Français du Futur” (Alliance 4F), dále infrastrukturní společnost SNCF Réseau a nakonec asociace dopravců AUTF (Association du transport ferroviaire). Aliance 4F zahrnuje železniční nákladní společnosti Fret SNCF, VFLI, Euro Cargo Rail, Europorte, Lineas, RegioRail, další regionální železnice a Association Française du Rail (AFRA); ke sloučení došlo z podnětu Ministerstva dopravy.
Ministr upřesnil, že strategie rozvoje železniční nákladní dopravy počítá s celkem 72 opatřeními, která lze zařadit do těchto tří skupin:
  • zajistit ziskovost služeb a kontinuitu ekonomického modelu společností železniční nákladní dopravy;
  • zlepšit kvalitu služeb nabízených síťovou společností SNCF Réseau a efektivitu jejích infrastruktur za účelem rozvoje železniční nákladní dopravy;
  • dále rozvíjet koordinaci s přístavy a vodními cestami.
„Především jde o to, aby železniční nákladní doprava byla atraktivní, spolehlivá a konkurenceschopná,“ řekl ministr Djebbari, „zákazníci musí mít možnost spolehnout se na závazky přijaté železničními společnostmi, protože to je základní požadavek na dlouhodobé obchodní vztahy. Síťová společnost SNCF Réseau musí vhodným plánováním a organizací zajistit, aby stavební práce na trasách byly co nejmenší na úkor běžné dopravy. Rovněž je již nepřijatelné, že v případě problémů se sítí nákladní vlaky téměř systematicky ztrácí na osobní dopravě. Stát chce přispět k plynulejšímu provozu na železnici snížením byrokracie a administrativních překážek.
Zejména kombinovaná doprava by měla těžit z politické iniciativy pro dráhu. S plánovanými investičními prostředky se má rozšířit průjezdnost nejdůležitějších tras. Jen na modernizaci terminálů je do roku 2024 plánováno 250 milionů eur. S dalšími 50 miliony eur mají být trasy a seřaďovací nádraží modernizovány pro delší a těžší nákladní vlaky. Stát také zaplatí 50 až 70 procent poplatků za používání trasy do roku 2024 včetně, které musí spojené společnosti platit provozovateli sítě SNCF Réseau. Zároveň se zvýšila položka rozpočtu, ze které se platí státní „klešťová prémie“ za každou manipulaci s kontejnerem v kombinované dopravě, z 20 na 47 milionů eur.
Zřízení tří nových kombinovaných spojení bude rovněž financováno z veřejných zdrojů, uvedl ministr Djebbari:
  • mezi Bayonne v západních Pyrenejích a přístavním městem Cherbourg v jižní Normandii
  • mezi středomořským přístavním městem Sète a Calais s napojením na trajekty nebo Eurotunelem do Velké Británie
  • mezi Perpignanem a velkoobchodním trhem Rungis v Paříži. Toto spojení by mělo být později prodlouženo za Perpignan do španělského přístavního města Barcelona a na severu za oblast Paříže do Antverp.
Prezident GNTC Ivan Stempezynski doufá, že „oficiální cíl zdvojnásobení tržního podílu železniční nákladní dopravy do roku 2030 může v nejlepším případě znamenat ztrojnásobení přepravního objemu kombinované dopravy“. K tomu je naléhavě nutné rozšířit a modernizovat stávající terminály a postavit nové. Dnes je jich v celé zemi 35 – a všechny jsou přetížené. Bylo by potřeba alespoň 15 dalších. Rozhodnutí o těchto investicích musí padnout brzy, zejména proto, že se počítá s dobou výstavby až pěti let.
Kombinovaný průmysl země vyzývá SNCF Réseau, aby poskytla více slotů se zaručenou kvalitou. Předseda sdružení Stempezynski byl potěšen, že síťová společnost zadala dlouhodobou studii pro 50 linkových služeb, pomocí které by měla být prověřována kvalita produkce na železnici. Výsledky by měly být k dispozici v dubnu 2022.
SSL ČR
foto: Fret SNCF
spinner