Železniční doprava

Evropské dopravní odbory ostře kritizují železniční reformu

Evropské dopravní odbory ostře kritizují železniční reformu

Evropská federace odborů pracovníků v dopravě ETF vytáhla do boje proti tzv. čtvrtému železničnímu balíčku. Návrh opatření na zásadní změny evropského železničního trhu, který v lednu předložila Evropská komise, nyní projednávají členové dopravního výboru Evropského parlamentu. „Návrh je dalším důkazem toho, jak bruselská administrativa uplatňuje své dogmatické neoliberální tažení proti železnici s vírou v to, že otevření trhu a liberalizace železnice je samospásným kouzelným řešením,“ uvedli ve stanovisku odboráři.

Svaz ETF zastřešuje národní centrály dopravních a železničních odborů. Železniční politice Evropské komise vytýká především dva aspekty – uvažovaná „úplná liberalizace trhu osobní železniční dopravy“ podle něj dává zadavatelům dopravních služeb za povinnost vypisovat výběrová řízení na železničního dopravce i pro obsluhu kratších tratí a integrované železniční koncerny musí striktně oddělit finanční toky úseku infrastruktury a železniční dopravy, případně obě části oddělit zcela. Striktní rozdělení integrovaných železničních podniků představuje pro ETF vážný problém, protože „likvidace integrovaných koncernů znamená konec jejich interního pracovního trhu“. Odboráři se obávají toho, že už nebude možné převádět pracovníky mezi jednotlivými koncernovými složkami v rámci „sociálně odpovědných restrukturali­začních programů“.

Podobně jako některé velké evropské železniční podniky odmítá ETF striktní oddělení správy železniční sítě a provozování dopravy i poukazem na to, že obě komponenty musí spolu „efektivně komunikovat a své činnosti navzájem koordinovat“. Vyjadřuje i obavy z nejasných kompetencí a odpovědnosti v případě nehod a dalších provozních komplikací. Ještě vážnější výhrady má ETF vůči připravované povinnosti vypisovat výběrová řízení na železničního dopravce u nedálkové osobní dopravy. „Evropská komise sleduje jediný cíl, a to snížit náklady,“ uvedla generální tajemnice ETF Sabine Trierová na diskusním fóru, které v červenci v Bruselu organizovaly rakouské dopravní odbory. Při vyhodnocování nabídek má být 70 procent váhy na ceně a pouhých 30 procent na kvalitě.

Negativní dopad na pracovní trh?

Evropské dopravní odbory jsou přesvědčeny o tom, že otevření vnitroevropského železničního trhu povede k další ztrátě pracovních míst. Důsledkem může být i uzavírání „nestandardních“ pracovních smluv, najímání „dočasných“ pracovníků a jiné praktiky ohrožující stabilitu pracovního trhu. Zvýší se podle nich i pracovní zatížení a tlak na železniční zaměstnance. Zaměstnavatelé se budou uchylovat k zavádění „pružnější pracovní doby“, „přerušovaným pracovním směnám“ a „vynuceným přesčasům“.

spinner