​Drážní úřad: Počet železničních přejezdů se snižuje

​Drážní úřad: Počet železničních přejezdů se snižuje

Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství, jako za celý rok 2019 a několikanásobek roku 2020 a 2021.

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ řekl Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

V rámci modernizace tratí jsou přejezdy zpravidla nahrazovány nadjezdy či podjezdy. Letos se však podařilo odstranit i další přejezdy v místech, kde docházelo ke křížení dráhy například s lesními nebo polními cestami nebo jinými nevyužívanými komunikacemi. Takové přejezdy vlaky zpomalují, jelikož strojvedoucí je zde povinen snížit rychlost a dát zvukovou výstrahu. Když je podobných přejezdů zabezpečených výstražným křížem na jedné trati více za sebou, vlak musí neustále brzdit, riziko střetu s náhodným silničním vozidlem se zvyšuje a jízda prodlužuje. Správa železnic dlouhodobě usiluje o rušení železničních přejezdů.

Drážní úřad do procesu odstraňování přejezdů fakticky vstupuje v momentě, kdy obdrží žádost o odstranění železničního přejezdu. Žádost podává provozovatel dráhy v okamžiku, kdy o zrušení daného přejezdu pravomocně rozhodne příslušný silniční správní úřad. Těmto úřadům před několika lety v otázce rozhodování o rušení přejezdů rozšířila kompetence novela zákona o pozemních komunikacích. Zpočátku se těmto silničním správním úřadům rušení přejezdů na účelových komunikacích příliš nedařilo, nyní je již situace opět v normálu. V poslední době se objevily i kuriózní situace, kdy na trati existoval evidovaný železniční přejezd křížící polní cestu, která není využívána. O odstranění přejezdu v těchto případech ale nebylo možné rozhodnout, neboť příslušný silniční správní úřad ve svém závazném stanovisku napsal, že k/od přejezdu nevede žádná komunikace. A protože přejezd je definován jako úrovňové křížení dráhy s pozemní komunikací, neměl silniční správní úřad co zrušit a Drážní úřad tedy co odstranit. Administrativa se dostala do patové situace. Od loňského roku již nastaly 3 takové případy.

(lan)

Foto: LAN

spinner