CZ LOKO finišuje s přípravami na získání certifikátu ECM

CZ LOKO finišuje s přípravami na získání certifikátu ECM

27.7. - Společnost CZ LOKO intenzivně pracuje na získání certifikátu ECM (Entity in Charge of Maintenance), který opravňuje stát se tzv. „subjektem odpovědným za údržbu kolejových vozidel“. To v praxi znamená, že tyto firmy odpovídají za řádnou a včasně provedenou údržbu jednotlivých vozidel ve sféře jejich působnosti.

„Sice je to do jisté míry administrativní komplikace, nicméně jedná se o nutnou legislativní úpravu, která prospěje ke zkvalitnění provozu a zvýšení bezpečnosti na železnici obecně. Situaci zároveň vnímáme jako obrovskou tržní příležitost a přípravě se již několik měsíců plně věnujeme,“ řekl Jan Kutálek, obchodní ředitel a člen představenstva CZ LOKO.

Certifikace ECM zasahuje prakticky do všech procesů a systémů fungování firmy. Ta od července otevřela nové oddělení Zákaznického servisu a intenzivně pracuje na přípravě aplikace MyLoko, která od ledna 2022 převede celou problematiku poprodejních služeb do přehledného, intuitivního a moderního online prostředí.

Pilotní verze desktopové aplikace MyLoko bude vybraným zákazníkům k dispozici již od října. Všechny procesy spojené s managementem fleetu tak budou přehledně převedeny do online prostředí.

Klienti pak mohou být v kontaktu s pracovníky našeho zákaznického servisu prakticky nonstop,“ uvedl Jan Kutálek. Součástí prostředí bude také on-line monitoring a sledování jednotlivých vozidel pomocí systému dlouhodobého partnera společnosti GX Corpfin, který bude do MyLoko plně implementován.

„Jsem přesvědčen, že tato služba přinese všem uživatelům značnou finanční úsporu, a to nejen v nákladech na plánování a zajišťování pravidelné údržby svých vozidel,“ uzavřel Jan Kutálek.

Novou povinnost požaduje IV. železniční balíček Evropské unie, který do nutné certifikace systému údržby, týkající se dosud jen nákladních vozů, zařadil všechna železniční vozidla. Tedy i lokomotivy, ucelené jednotky, osobní vozy a speciální vozidla. Evropská unie tím chce sjednotit kvalitu prováděné údržby železničních vozidel provozovaných na veřejné železniční síti. Každé pak bude mít od poloviny června 2022 svou registraci a tedy garanci, že je v bezpečném a provozuschopné stavu.

 

spinner