David Kostelník (AWT, a. s.) pro DN

Cílem AWT bude letos především konsolidace skupiny

Cílem AWT bude letos především konsolidace skupiny

Před několika týdny vznikl na českém trhu spojením několika subjektů nový, velmi silný hráč – skupina Advanced World Transport (AWT). Skupina rozvíjí aktivity především v oboru nákladní železniční přepravy a logistiky, a to nejen na českém, ale i na některých zahraničních trzích. O jejích plánech do budoucna jsme hovořili s obchodním ředitelem skupiny Davidem Kostelníkem.

„OKD, Doprava byla největším soukromým dopravcem na české železnici. Co si slibujete od vytvoření skupiny AWT?“

„Společnost OKD, Doprava prošla v posledních letech celou řadou dynamických změn. Má za sebou sérii významných akvizic, které z nás učinily předního hráče na trhu střední a východní Evropy. Koupili jsme Viamont Cargo, do skupiny se začlenil Čechofracht, SPEDI-TRANS, BlueTrucks nebo VADS, přešly pod nás OKD, Rekultivace, dceřiné společnosti máme na Slovensku, v Maďarsku nebo v Bělorusku.

Postupně jsme se tak rozrostli na více než dvě desítky společností. Naši zákazníci si však pod těmito firmami dokázali jen obtížně představit jeden silný celek, protože je při jejich prezentaci navenek nic nespojovalo. Vytvoření skupiny s jednotným jménem, logem a vizuálním stylem byl proto zcela logický krok.

Název Advanced World Transport jsme zvolili, protože vystihuje naši filozofii – poskytovat pokročilé komplexní služby v mezinárodním měřítku. Věříme, že se nám bude dařit prohlubovat dosavadní partnerství i vytvářet nová a že budeme vysoce konkurenceschopným hráčem na trhu dopravy a logistiky v Evropě.“

„Jaké jsou plány skupiny nejen na české železnici?“

„Hlavním cílem pro letošní rok je konsolidovat celou skupinu, nastavit efektivní vnitřní strukturu i procesy a začít těžit z výhod, které jako komplexní skupina nabízíme. Chceme aktivně využívat dlouholeté zkušenosti a know-how jednotlivých společností k posilování naší pozice u jednotlivých zákazníků. Pokud jde o naše působení v zahraničí, chceme pokračovat v našich aktivitách na slovenském trhu, a především výrazněji rozvinout náš potenciál v Maďarsku.“

„Jaké služby nabízíte pro své zákazníky a chystáte nějaké novinky?“

„Jak jste již zmínil, jsme největší soukromý železniční dopravce v České republice s přibližně čtvrtinovým podílem na trhu. Železnice má v podnikání skupiny AWT klíčovou roli. Disponujeme téměř 170 lokomotivami a 6000 vagony všech typů. Máme provozní kapacity vybavené zejména pro výstavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce železničního svršku a spodku. Provozujeme rovněž několik stovek kilometrů vlastních tratí.

V oblasti kombinované dopravy disponujeme otevřeným terminálem Ostrava-Paskov. Toto kontejnerové překladiště těží z velmi výhodné polohy a umožňuje komukoliv překládku a skladování všech typů kontejnerů. V České republice jsme jediným operátorem systému ACTS. Vlastníme rovněž terminál v běloruském Brestu.

Jsme expertem na dopravu uhlí, chemických produktů, oceli nebo papíru. Posilujeme rovněž naše postavení dopravce pro automobilový průmysl. Vedle železnice jsme i středně velký silniční dopravce, nabízíme leteckou i námořní přepravu nebo rekultivační a sanační práce.

Disponujeme skladovými kapacitami téměř 50 tisíc metrů čtverečních. Pokud jde o naše zahraniční působení, máme přímé zastoupení v devíti zemích, a především díky AWT Čechofracht také širokou síť dalších partnerů a obchodních zastoupení v celé Evropě, na Blízkém východě i v zámoří.“

„Jak se díváte na přístup soukromých dopravců na české koleje (mluvíme samozřejmě o nákladní dopravě) – existují zde ještě nějaké zásadnější překážky?“

„Situace se v tomto ohledu v podstatě stabilizovala. Velkých dopravců u nás mnoho není, ale v poslední době lze zaznamenat řadu případů, kdy na náš trh vstupují velcí národní dopravci z okolních zemí – například PKP Cargo. Jediné zásadnější překážky jsou v dnešní době jen problémy technického rázu související s naší pestrou železniční sítí.“

„Chystáte investice zejména do nových lokomotiv, máte přístup třeba k nějakým starším, zejména elektrickým lokomotivám?“

„Pořizovat v současné době novou techniku je velmi nákladná záležitost. Tuzemská pestrá železniční síť navíc poněkud limituje možnost praktického použití takových dopravních prostředků. Pro naši skupinu je proto v současné době výhodnější si řadu dopravních prostředků najmout a tím i zároveň otestovat.“

„Chystáte nějaké investice do zázemí železniční dopravy v rámci AWT?“

„Investice do zázemí železniční dopravy v rámci skupiny AWT tvoří výrazný podíl přesahující 60 procent všech investic v rámci skupiny. Mohl bych jmenovat například pořízení nových vozů, dobíhající program na rozšíření lokomotivního parku či probíhající program remotorizace části parku našich hnacích vozidel.“

Tomáš Johánek

spinner