AWT / PKP CARGO

Český dopravce AWT je již součástí skupiny PKP Cargo

Český dopravce AWT je již součástí skupiny PKP Cargo

Polská dopravní společnost PKP CARGO dokončila převzetí 80 procent akcií Advanced World Transport (AWT), druhého největší provozovatele železniční nákladní dopravy v České republice a jednoho z největších soukromých dopravců v Evropě. Hodnota transakce je přibližně 103 milionů €. PKP CARGO tím významně posiluje svou strategickou pozici v regionu jako vysoce integrovaného logistického operátora s evropským pokrytím.

Nákup akcií v AWT je jednou z největších zahraničních akvizic uskutečněnou polskou společností v posledních letech. Je to zároveň první akvizice skupiny PKP tohoto typu v historii. Současně jde také o také druhou největší polskou investici v České republice vůbec. Podpis smlouvy a úhrada dohodnuté ceny je vyvrcholením procesu akvizice, který vyžadoval schválení od antimonopolních úřadů v Polsku, Německu, na Slovensku a v České republice. Touto transakcí PKP CARGO výrazně posílila svoji pozici na trhu a růstový potenciál dopravního koridoru Sever-Jih. „Investice do AWT je průlomem v naší strategii mezinárodní expanze. Česká republika je branou na jih Evropy. Díky akvizici budeme moci ještě lépe využít strategického umístění Polska, zejména Slezska, k rozvoji nových tras a k realizaci komplexních logistických a dopravních služeb v baltsko-jaderském koridoru ze Severního moře,“ říká Adam Purwin, předseda představenstva společnosti PKP CARGO.

PKP CARGO prý dokáže nejlépe zajistit rozvoj AWT

„Příběh společnosti AWT pokládám za velký úspěch. Z lokální dopravní společnosti se postupně po-dařilo vybudovat respektovanou železniční skupinu s mezinárodními ambicemi. Když AWT začala být z našeho investičního pohledu zralá k prodeji, objevila se řada zájemců a my jsme se rozhodli vybrat polského národního dopravce PKP CARGO, který jako strategický a důvěryhodný partner z oboru dokáže pro AWT nejlépe zajistit dlouhodobý rozvoj,“ uvedl Zdeněk Bakala, prodávající většinový akcionář AWT. Uzavřením transakce získává PKP CARGO skokový nárůst podílu na českém trhu na 10 procent. To je důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je devátým největším trhem v Evropě, pokud jde o železniční nákladní dopravu. Zde se protínají hlavní dopravní kontinentální trasy. Přítomnost PKP CARGO na tomto trhu znamená větší možnosti přilákat nové zákaz-níky a zajistit lepší služby již prováděných převozů do České republiky a dále na jih Evropy. PKP CARGO tak získává i přístup k terminálu v Ostravě-Paskově, který se nachází 60 kilometrů od hranic se Slovenskem a 25 kilometrů od polských hranic.

Tomáš Johánek

spinner