České dráhy podporují Světový den udržitelné dopravy

České dráhy podporují Světový den udržitelné dopravy

26.11. - Světová organizace OSN vyhlásila 26. listopad jako Světový den udržitelné dopravy. České dráhy se ke Světovému dni udržitelné dopravy hlásí. Doprava je dnes celosvětově jedním z velkých znečišťovatelů životního prostředí a producentů skleníkových plynů. K podstatnému snížení jejich produkce lze dosáhnout prostřednictvím podpory udržitelných forem dopravy a přesunutím značného množství přeprav osob a nákladů na železnici.

„Světový den udržitelné dopravy vyhlášený OSN je další příležitostí, abychom si připomněli, že lze cestovat a zboží přepravovat ekologicky s minimální zátěží pro naše životní prostředí. Stačí k tomu jedno. Podpořit rozvoj a využití železniční dopravy. Těch možností, jak to udělat, je celá řada, od narovnání podmínek pro všechny druhy dopravy, přes investice do rozvoje ekologické železnice, po chování každého z nás a upřednostnění ekologické dopravy před auty nebo letadly,“řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Železniční doprava vyřešila problém ekologické dopravy prostřednictvím elektřiny už před sto lety a nabízí čistou přepravu ve velkých objemech, vysoké kvalitě a na krátké i velké vzdálenosti. Elektřina pohánějící vlaky může pocházet ze zelených zdrojů. Mnoho železnic Evropy pohání vlaky pouze bezemisní elektřinou. Na její produkci se díky možnosti rekuperace podílejí i samotné vlaky.

„Přestože je v naší zemi jen třetina tratí elektrifikována, je v elektrickém módu zajištěna přeprava 85 % hmotnosti všech vlaků. Díky moderním elektrickým vlakům, které dokáží při brzdění a jízdě po spádu vyrábět elektřinou, kterou vracejí do sítě pro využití jinými vlaky, jsme loni vygenerovali 36,5 GWh čisté, zelené energie. To je skoro jednou tolik oproti roku 2022 a toto číslo se zaváděním dalších nových, moderních elektrických jednotek RegioPanter a lokomotiv Siemens Vectron bude nadále růst. Navíc děláme železnici pro naše zákazníky stále více atraktivní. Díly moderním tratím zkracujeme cestovní časy a vlaky nabízejí možnost odpočívat, pracovat, surfovat na internetu, studovat a dělat celou řadu dalších věcí, které v autě prostě dělat nemůžete, třeba jen proto, že se musíte věnovat řízení,“připomíná Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Celá Skupina Českých drah se zaměřuje na snížení vlivu dopravy na životní prostředí. Vedle zavádění moderních elektrických a bateriových vlaků, zvyšování kvality služeb a zvýšení atraktivity železnice, se jedná také o testování nových biopaliv HVO, výstavbu moderních energeticky úsporných hal údržby, které využijí solární energii nebo dešťovou vodu, po snižování produkce odpadů a rozšiřování jejich recyklace.

Skupina rozvíjí také intermodální projekty kombinující různé druhy doprav. V oblasti osobní dopravy mezi ně patří např. služby ČD TAXI, ČD Parking a Carsharing osobních automobilů, které efektivně spojují výhody železnice a možnost využít silniční dopravu na tzv. poslední míli tam, kde je omezená nabídka veřejné dopravy. Do konceptu zelené mobility a provázání různých druhů doprav zapadá i projekt výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily na vybraných železničních stanicích realizovaný ve spolupráci se společností E.ON.

V oblasti nákladní dopravy pak rozvíjí společnost ČD Cargo řadu forem intermodálních přeprav využívajících např. ISO kontejnery, výměnné nástavby a manipulovatelné návěsy nebo technologii Innofreight. Zajišťuje také celou řadu přímých spojení mezi námořními i vnitrozemskými terminály kombinované dopravy.

(pav)

Foto: České dráhy

spinner