​České dráhy otevřely v Plzni halu na údržbu a opravy vlaků za 200 milionů Kč

​České dráhy otevřely v Plzni halu na údržbu a opravy vlaků za 200 milionů Kč

22.2. - České dráhy (ČD) otevřely v Plzni novou opravárenskou halu pro komplexní údržbu vlaků. Depo s kolejemi a dílnami pro údržbu a opravy železničních vozidel přišlo zhruba na 200 milionů korun, více než polovinu stála technologie. Moderní údržbové zázemí reaguje na rostoucí počet nových elektrických a motorových jednotek regionální dopravy. Z 80 až 90 procent bude sloužit pro Plzeňský kraj, ale částečně tu budou udržovat i vozidla pro Jihočeský a Karlovarský kraj, řekl Vladimír Janoušek, ředitel oblastního centra údržby ČD. Podle něj se může v hale, která bude v provozu nonstop, opravovat až 20 hnacích jednotek denně.

Další podobné stavby chystají ČD v Chebu, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě nebo v Olomouci. V Plzni ještě připravují vybudování celoročně využitelné myčky v blízkosti nově otevřené haly.

"Moderní zázemí umožní například jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav. Vozidla se tak rychleji vracejí zpět do provozu," řekl místopředseda představenstva ČD Michal Kraus. Hala, kde je 400 metrů kolejí, je vybavena dvěma pětitunovými portálovými jeřáby, které umožňují sundávat kontejnery s vybavením, které je dnes umístěné většinou na střeše. Do tří měsíců bude hala dovybavena moderními montážní lávkami na elektrický pohon, které umožní bezpečný přístup k zařízením na střechách. Součástí haly, která je dlouhá 100 metrů a vysoká deset až 12 metrů, jsou také dílny pro opravy a údržbu drobných součástí kolejových vozidel a soustružna.

"Plzeň se stává významným centrem, kde provozujeme moderní ucelené jednotky o více vozech. V Plzeňském kraji už jezdí 24 jednotek RegioPanter a 17 souprav RegioShark a právě pro tato vozidla potřebujeme moderní zázemí pro jejich kvalitní a efektivní servis," řekl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Kromě jednotek RegioPanter a RegioShark se plzeňské středisko údržby ČD stará o 70 elektrických lokomotiv, 14 motorových lokomotiv, 18 motorových vozů a 185 osobních vozů.

Hala je podle Janouška jedna z nejmodernějších opraven, srovnatelná s Prahou, ale plzeňské depo bude výjimečné "supermoderními" lávkami, které se dají snadno přestavět na různé výškové i šířkové profily vozů. Bude tam možné udržovat vozidla všech řad provozovaných ČD, ČD Cargo a Správou železnic. "Především tu ale budeme opravovat Pantery, dále všechny jednotky Pesa i další jednotky podle potřeby a také InterJety, protože tu máme 150 metrů koleje při propojení se starou halou (z roku 1973), takže nám to umožní udržovat celou pětivozovou soupravu bez rozpojení a dostat celou pod střechu," uvedl. Obě haly mají dohromady pod střechou 640 metrů kolejí. Soupravy se mohou opravovat vedle sebe i za sebou.

V hale bude pracovat nonstop zhruba 30 zaměstnanců. "Hlavní komfort je v jehlových kanálech, odkud je snadný přístup k vozidlu, protože dnes je většina nízkopodlažních. Dále je tam perfektní osvětlení a vzduchotechnika, která žene vzduch až dolů do kanálu k zaměstnanci. Ve starých kanálech pracovali ve výparech a velmi špatně se tam dýchalo," uvedl Janoušek.

Ve staré hale bylo možné nové soupravy opravovat jen omezeně. "Ale teď už jsme stejně byli na hraně toho, abychom to vůbec mohli zvládnout. Takže abychom dostáli krajským smlouvám a rychle uváděli vozidla zpět do provozu, tak jsme potřebovali tuto novou halu," uvedl Janoušek.

Veškeré náklady na stavbu podle něj zaplatily ČD, ale počítalo se s nimi v krajských modelech financování dopravní obslužnosti, takže kraje je částečně splácejí cenou za ujetý kilometr, kterou platí podle smluv dopravci.

(čtk)

Foto: ČD

spinner