Evropská unie

CER: Železniční reforma je stále na půli cesty

CER: Železniční reforma je stále na půli cesty

Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury CER/SEŽ vydalo 18. prosince stanovisko k hlasování výboru pro dopravu a turistiku Evropského parlamentu o 4. železničním balíčku. Podle zástupců železničního sektoru lze řadu schválených opatření považovat za vylepšení návrhů předložených původně Evropskou komisí, jiné odsouhlasené změny ovšem představují zásadní ohrožení efektivity fungování evropského železničního trhu.

Směrnice o interoperabilitě, bezpečnostní směrnice a nařízení o Evropské železniční agentuře ERA byly členy výboru schváleny v přijatelné podobě i se všemi kompromisními dodatky. CER věří, že jde o pozitivní krok směrem k vytvoření nového právního rámce pro interoperabilitu a bezpečnost a pro vytvoření vysoce funkční železniční administrace ERA, do jejíž působnosti bude patřit především udělování bezpečnostních certifikátů a provozních povolení pro kolejová vozidla.

Souhlas s dalším otevíráním trhu

CER očekává, že následující fáze evropského legislativního procesu povedou ke zlepšení koherence mezi oběma směrnicemi a nařízením, obzvláště pokud jde o odstranění nutnosti opakovat některé procedury při schvalování kompatibility, což by jinak neúměrně zatěžovalo železniční sektor a šlo by proti logice reforem. CER rovněž vítá kladné stanovisko výboru k dalšímu otevírání trhu, schválení koordinačních výborů, úlohy národních regulačních úřadů a jednoznačnou podporu Evropské železniční agentuře. Naopak CER vytýká členům dopravního výboru EP, že se přiklonili k velmi striktní variantě oddělení provozní a infrastrukturní složky integrovaných železničních koncernů. Podle představitelů CER by bylo lepší zvolit pružnější formulaci, která by národním regulačním úřadům dala dostatečný prostor pro vlastní zhodnocení fungování integrovaných koncernů a nalezení vlastního řešení volné soutěže. Navrhovaná pravidla jsou podle CER „příliš rigidní“ a hrozí spíše opačný efekt, než jak byl původně zamýšlen. Určitě bude nutné dále jednat a hledat správné kompromisní řešení.

Měly by se respektovat zvyky

„Velmi si vážím práce, kterou na 4. železničním balíčku poslanci EP odvedli. Jsme však stále na půli cesty. Řada opatření slibuje velký posun vpřed, přesto však zbývá ještě zapracovat na tom, aby se původní reformní záměr Evropské komise efektivně naplnil,“ řekl výkonný ředitel CER Libor Lochman. Podle jeho slov by modely řízení železničních podniků měly respektovat odlišnosti dané zvyky jednotlivých členských států. „Právo volby toho správného modelu by mělo zůstat v jejich rukou, je to přece jeden ze základních předpokladů efektivnějšího fungování ekonomiky a lepšího využívání veřejných prostředků ve prospěch evropské železniční sítě. Tyto aspekty jsme bohužel při současných diskusích na půdě EP postrádali,“ dodal Libor Lochman.

(tj)

spinner