​CER vyzývá Evropskou unii k podpoře železnice na Ukrajině

​CER vyzývá Evropskou unii k podpoře železnice na Ukrajině

Vedoucím představitelům Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské komise byla zaslána deklarace, v níž se Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) zavazuje k pomoci ukrajinským železnicím.

Dokument usilující o obnovu železniční dopravy na Ukrajině podepsalo 32 železničních společností a organizací z celé Evropy. CER doufá, že jeho návrhy nyní najdou podporu na nejvyšší úrovni EU, aby se zajistilo jejich uskutečnění.

Deklarace, uzavřená 9. července na summitu generálních ředitelů železnic 2022, který ve Vídni uspořádaly rakouské spolkové dráhy ÖBB, stále přitahuje signatáře. Podepsalo ji již 32 železničních společností a železničních asociací, včetně CER s plnou podporou členů CER. Deklarace byla nyní předána vedoucím představitelům EU, aby ji podpořili v dopise, který jim adresoval generální ředitel ÖBB a předseda CER Andreas Matthä, který summit generálních ředitelů 2022 hostil.

Společné prohlášení je jasným signálem solidarity evropského železničního sektoru a víry ve společné evropské hodnoty. Generální ředitelé železnic chtěli také jasně vyjádřit význam ukrajinské železniční infrastruktury jako páteře humanitárního koridoru pro vysídlené osoby a dodávky pomoci, jako jsou potraviny a zdravotnické produkty. To je jen jeden z důvodů, proč chtějí evropské železnice i nadále vyjadřovat podporu a solidaritu ukrajinským železnicím a spolupracovat na obnově železnic a jejich infrastruktury po skončení války. Železnice k tomu chtějí přispět naléhavě potřebným materiálem, ale také technickým know-how.

Kromě toho evropské železnice jednotně apelují na EU, aby zřídila fond „Obnova Ukrajiny“, z něhož by byly rychle a nebyrokraticky poskytovány finanční prostředky právě pro železnice a železniční infrastrukturu na Ukrajině. Fungující evropská železniční síť je přece pro fungující evropskou ekonomiku nezbytná.

Andreas Matthä řekl: „Jsem rád, že nyní můžeme toto prohlášení předložit vedoucím představitelům EU. Jsem hrdý na to, že prohlášení podepsalo 32 společností a organizací a vyslalo tak silný signál. Doufám, že naše návrhy nyní najdou podporu na nejvyšší úrovni EU. Naši ukrajinští železniční kolegové pracují každý den v nepředstavitelných podmínkách a riskují své životy, počítají s naší plnou podporou a solidaritou.“

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: „CER je hrdé na to, že je součástí solidární evropské železniční komunity, která se v nouzi spojuje s našimi partnery. Naším prohlášením k Ukrajině a výzvou k podpoře vedoucích představitelů EU chceme podpořit co nejlepší podmínky pro zachování a obnovu infrastruktury země, aby se Ukrajina a její obyvatelé mohli i v budoucnu spoléhat na odolné železniční služby.“

(lan)

Foto: Pixabay

spinner