CER: Předběžná dohoda o eurovinětě má řadu úskalí

CER: Předběžná dohoda o eurovinětě má řadu úskalí

Není snadné vynést jednoznačný soud nad předběžnou dohodou o eurovinětě, které bylo dosaženo na trialogu 15. června. Uvedlo to Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) v reakci na výsledek jednání.

CER zdůrazňuje následující prvky dohody:

- postupné zrušení vinět (časových poplatků) konečně zavede princip „uživatel platí“, ale pouze na některých částech silniční sítě a s osmiletým přechodným obdobím;

- pokud jde o zásadu „znečišťovatel platí“, nejdůležitějším úspěchem dohody je požadavek na zavedení poplatku za externí náklady na znečištění, kde se uplatňuje mýtné;

- platí však čtyřleté zaváděcí období a výjimky pro koncese. Dále nejsou zahrnuty externí náklady na nehody a zvláštní poplatek za dopravní zácpy je pouze volitelný;

- Příjmy z nepovinného zpoplatnění přetížení dopravy použijí členské státy na řešení konkrétního problému přetížení dopravy nebo na rozvoj udržitelné dopravy a mobility obecně, včetně projektů v železniční dopravě;

- členské státy mohou uplatňovat vyšší přirážky k poplatku za pozemní komunikace na konkrétních vysoce přetížených úsecích silnic s podmínkou, že s tím budou souhlasit všechny dotčené členské státy;

- prozatímní dohoda zavádí odchylku pro zpoplatnění infrastruktury z hlediska emisí CO2, aby se poskytly výrazné slevy vozidlům s nulovými emisemi. S rozšířením nákladních vozidel s nulovými emisemi na trhu bude konkurenceschopnost
železnice v dlouhodobém horizontu dále omezena kvůli poplatkům za přístup na trať.

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: „Prioritní opatření potřebná k vytvoření rovných podmínek pro železniční a silniční dopravu ještě zdaleka nejsou splněna. Železniční sektor je připraven přepravovat více cestujících a zboží, ale potřebujeme více ambicí a spravedlnosti při uplatňování zásady ´uživatel a znečišťovatel platí´ u všech druhů dopravy.“

(lan)

Foto: CER

Na snímku výkonný ředitel CER Alberto Mazzola

spinner