Evropská unie

CER a UNIFE podpořily urychlené přijetí Technického pilíře

CER a UNIFE podpořily urychlené přijetí Technického pilíře

Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury CER/SEŽ a Unie evropského železničního průmyslu UNIFE na konci července vyjádřily podporu tzv. Technickému pilíři čtvrtého železničního balíčku. Současně obě organizace vyzvaly Evropský parlament a Radu EU, aby právní rámec evropské železniční politiky dále zlepšily.

Rada EU by podle představitelů CER a UNIFE měla převést dohodnuté principy směrnice o interoperabilitě na železnici také do směrnice týkající se bezpečnosti železničního provozu. Jelikož dohody bylo dosaženo, je nutné, aby byl Technický pilíř čtvrtého železničního balíčku schválen ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014.

CER a UNIFE uvítaly, že irské předsednictví Evropské unie dosáhlo všeobecné dohody na půdě Rady Evropské unie. Doufají současně, že Rada dokáže podobný pokrok i v případě směrnice o bezpečnosti železničního provozu a Evropské železniční agentury (ERA) během předsednictví Litevské republiky. Asociace věří, že Evropský parlament dodrží ambiciózní časový harmonogram a poslanci Evropského parlamentu Technický pilíř schválí co nejdříve.

Jediná certifikace pro všechny země EU

Provozovatelé železniční dopravy i výrobci kolejových vozidel požadují změnu certifikačního režimu již od roku 2010. O procedurách se intenzivně diskutovalo celé poslední tři roky, a to jak na půdě evropských institucí, tak i v jednotlivých členských zemích. Nyní podle obou organizací nastal čas, aby Evropský parlament a Rada EU konečně přetavily roky debat v konkrétní činy.

CER a UNIFE společně podpořily variantu, že Evropská železniční agentura bude mít jako jediná celoevropská instituce právo udělovat certifikáty uznávané bez výhrad všemi národními drážními agenturami členských zemí EU. Celoevropské osvědčení o způsobilosti k provozu bude současně indikátorem „oblasti použití“ vozidla. ERA má být také schvalovací institucí pro oblasti nasazení signalizačního a zabezpečovacího systému ERTMS, zatímco národní agentury by měly odpovídat za standardy trakční energie a infrastruktury.

Bez Technického pilíře nebude železnice konkurenceschopná

Evropský železniční sektor potřebuje Technický pilíř bezodkladně – bez něj nebude evropská železnice ani celá evropská ekonomika konkurenceschopná. Sektor musí stavět na svých ekologických přednostech, zvyšovat počty přepravených cestujících a objemy zboží, aby naplnil cíle stanovené Bílou knihou evropské dopravní politiky přijatou Evropskou komisí v roce 2011. Technický pilíř Čtvrtého železničního balíčku je zásadním milníkem na cestě k jednotnému evropskému železničnímu trhu.

Výkonný ředitel CER Libor Lochman a generální ředitel UNIFE Philippe Citroën se shodli na tom, že provozovatelé evropské železniční dopravy i celý sektor železničního průmyslu potřebují přehledný, velký a jednotný domácí trh, aby se mohli dále rozvíjet. V tomto smyslu není Technický pilíř pouze „technickým“ řešením, je to podle nich jedna z klíčových komponent zajišťující konkurenceschopnost a prosperitu Evropy.

spinner