ČD zahájily stavbu moderní opravárenské haly v Chebu

ČD zahájily stavbu moderní opravárenské haly v Chebu

21.5. - České dráhy v pondělí oficiálně zahájily stavbu nové opravárenské haly ve Středisku údržby v Chebu. Moderní středisko údržby se bude starat o dálkové jednotky InterJet i regionální vlaky RegioPanter a RegioShark. Jedná se o další krok ve strategii opravárenství národního dopravce, která se zaměřuje na modernizaci servisního zázemí a zvýšení kvality servisu kolejových vozidel.

Průjezdná tříkolejná hala pro údržbu vlaků o celkové délce 176 metrů vyroste v místech severní rotundy depa, jejíž demolice byla dnes také zahájena.

„Nejen nové moderní vlaky, ale i tomu odpovídající servisní zázemí. Na to se České dráhy v následujících letech zaměří a do roku 2031 budou investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun, z toho více než 6 miliard Kč do výstavby nových opravárenských hal. Vnímám to jako důležitou pozitivní zprávu nejen pro zaměstnance, ale i pro všechny, kteří nyní uvažují o svých dalších profesních krocích a chtěli by začít pracovat u našeho národního dopravce,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

„Cheb představuje jediné Středisko údržby ČD v Karlovarském kraji. Nová moderní hala umožní jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. Hala bude vybavena jeřábem s nosností 12,5 tuny, servisní lávkou pro bezpečný vstup na střechu vozidel a montážními kanály ve všech kolejích,“ popsal vybavení nové haly předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

„Výstavba moderního servisního centra umožní rozšíření údržby, a to jak co se týče stupňů údržby, tak řad vozidel. Péče o vozidla bude koncentrována do jednoho místa, čímž dojde k výraznému zefektivnění údržbového procesu a snížení nákladů,“ doplnil místopředseda představenstva Českých drah a náměstek pro servis Michal Kraus.

„Karlovarský kraj se snaží pravidelně obměňovat a modernizovat vozy vlakových souprav, proto považuji vznik nové opravárenské haly za krok správným směrem. Vybavení jistě bude odpovídat požadavkům moderních vozů a může tak dojít ke zvýšení kvality servisních služeb,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Stavbu zajistí konsorcium firem TSS GRADE a BERGER BOHEMIA, nová hala by měla být dokončena a předána v polovině roku 2026. Stavba byla vysoutěžena za cenu více než 755 milionů Kč bez DPH

„Společnost TSS GRADE působí na území Česka a Slovenska již téměř 25 let. Za tuto dobu jsme dokázali, že v roli zhotovitele jsme spolehlivým partnerem pro budování a realizaci moderní železniční infrastruktury, objektů železniční údržby nebo prostor sloužících pro obslužnost cestující veřejnosti. Naše projekty v Plzni, Brně, Ostravě a mnoha dalších městech přispívají ke zvyšování efektivnosti, kvality a bezpečnosti kolejové dopravy, čímž přirozeně zvyšují i kvalitu života obyvatel a návštěvníků těchto měst. Jménem našeho sdružení společností TSS GRADE a BERGER BOHEMIA bych rád poděkoval za možnost realizovat moderní opravárenskou halu v Chebu a podílet se tak na zlepšení zázemí údržby vozového parku Českých drah,“ uvedl za zhotovitelské sdružení vedoucí obchodního oddělení společnosti TSS GRADE, Petr Heiland.

„Město dlouhodobě usiluje o to, aby se z Chebu stal důležitý železniční uzel. Známá je například naše snaha přimět německou stranu k tomu, aby konečně zrealizovala dlouho slibovanou a stejně tak dlouho odkládanou elektrifikaci železniční trati na Norimberk, a přes Cheb tak opět mohly začít jezdit mezinárodní dálkové spoje, jako tomu bývalo v minulosti. Nová opravárenská hala, jejíž výstavba začíná, je přesně tím, co by mohlo význam chebského nádraží posílit. Velmi ji proto vítáme,“ řekl při slavnostním zahájení stavby starosta Chebu Jan Vrba.

Hala bude vybavena moderními technologiemi, které pomohou snižovat její energetickou náročnost. Na střeše se počítá s instalací fotovoltaických panelů a technologie ke sběru a dalšímu využití dešťové vody. Vytápění haly bude zajištěno efektivní kombinací plynové kotelny a tepelných čerpadel. Kromě samotné části pro servis vozidel se zaměstnanci údržbového střediska mohou těšit například na nové důstojné sociální zázemí nebo dílny mechaniků a elektromechaniků. 

(pav)

Foto: Ministerstvo doprava - zleva Martin Kupka a Michal Krapinec

spinner