​ČD - Telematika dovybavila všech 78 lokomotiv řad 163 a 363 ČD Cargo systémem ETCS

​ČD - Telematika dovybavila všech 78 lokomotiv řad 163 a 363 ČD Cargo systémem ETCS

2.11. - ČD - Telematika dovybavila palubní jednotkou evropského vlakového zabezpečovače ETCS poslední z celkem 78 lokomotiv řad 163 a 363 dopravce ČD Cargo a úspěšně tak dokončila významnou zakázku. Celý projekt realizovalo sdružení dodavatelů ČD - Telematika (vedoucí sdružení) a AŽD. Úplně poslední lokomotivou dovybavenou systémem ETCS v rámci této zakázky se stalo vozidlo 363 256-9. Jeho slavnostního předání dopravci se zúčastnili mimo jiné předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth a zástupci ČD - Telematiky a AŽD.

„Aktuální předání posledního vozidla z celkem 78 lokomotiv řad 163 a 363 dopravce ČD Cargo, které jsme dovybavili evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS, znamená úspěšné dokončení rozsáhlé a svým způsobem průkopnické zakázky v rámci české železnice,“ uvedl Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD - Telematiky. „Tohoto významného milníku v oblasti zavádění ETCS jsme dosáhli i díky perfektní a intenzivní spolupráci s dopravcem ČD Cargo po celou dobu realizace zakázky. Všechny lokomotivy jsou vybaveny systémem ETCS firmy Alstom, konkrétně nejnovějším systémem Atlas,“ dodal Tomáš Businský.

„Převzetí poslední sériové lokomotivy 363 256-9 pro nás znamená, že máme 78 velmi perspektivních lokomotiv připravených pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS, který v České republice bude ve větším rozsahu zahájen od roku 2025,“ uvedl Tomáš Tóth a dodal: „Jedná se o úspěch, kterému předcházelo velké úsilí a velmi dobrá spolupráce s dodavatelem. Pevně věřím, že se dodavateli podaří dotáhnout i „poslední krok“, kterým je dokončení schvalovací procedury pro provoz 13 lokomotiv řady 163 s aktivním ETCS v Polsku.“

„Jsme moc rádi, že české firmy dostaly v této složité době příležitost podílet se na budování systému ETCS. Je to věc velmi důležitá pro naši ekonomiku, zaměstnanost a odborně technický růst specialistů AŽD. Díky této příležitosti a nabytým zkušenostem se budeme moci zapojit do výběrových řízení i v dalších zemích,“ řekl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

„Dlouhodobou spolupráci firem ČD - Telematika a Alstom dokazuje fakt, že jsme našemu zákazníkovi dodali nejen těchto 78 setů ETCS do lokomotiv ČD Cargo, ale také například dalších 69 kusů pro České dráhy a dalších více než 130 setů se z již uzavřených kontraktů vyrábí a bude dodáváno průběžně v budoucnosti,“ dodal Dan Kurucz, generální ředitel společnosti Alstom pro Českou republiku a Slovensko.

„Bylo nám ctí působit na pozici hlavního integrátora projektu ETCS do vozidel řady 163 a 363 dopravce ČD Cargo. Instalace, dodávka a následné předání vozidel v požadovaném termínu bylo možné jen díky skvělé spolupráci a koordinaci všech zúčastněných,“ uvedl Richard Olle, jednatel společnosti ČMŽO – elektronika.

Implementace zabezpečovače do lokomotiv řad 163 a 363, které patří mezi klíčová hnací vozidla ČD Cargo, byla zahájena v březnu 2019 a termín dokončení zakázky byl konec letošního roku. Česká republika plánuje od 1. 1. 2025 zavedení tzv. výhradního provozu pod ETCS na vybraných páteřních koridorech. Režim výhradního provozu znamená, že na tyto tratě již nebudou mít přístup hnací vozidla bez palubních jednotek ETCS.

Společnost ČD - Telematika aktuálně mimo jiné pracuje na dovybavení 30 vícesystémových elektrických lokomotiv řady 363.5 dopravce ČD Cargo, které vznikly přestavbou jednotek původní řady 163 v letech 2010-2013.

(lan)

Foto: ČD – Telematika, a. s.

spinner