​ČD pokračují v mimořádných kontrolách lehátkových vozů Bcmz, vůz úspěšně prošel pevnostní zkouškou pro nové vozy

​ČD pokračují v mimořádných kontrolách lehátkových vozů Bcmz, vůz úspěšně prošel pevnostní zkouškou pro nové vozy

21.6. - V návaznosti na následky tragické nehody v Pardubicích přistoupily České dráhy k mimořádným prohlídkám lehátkových vozů řady Bcmz834. V rámci těchto kontrol byla u vozu provedena i stlačovací zkouška ve zkušebně kolejových vozidel Výzkumného ústavu kolejových vozidel, která neodhalila žádný konstrukční problém rámu ani skříně vozu. Všech devět vozů ve vlastnictví Českých drah by mělo projít mimořádnou kontrolou do konce příštího týdne. České dráhy investují do těchto mimořádných prohlídek a zkoušek několik milionů korun.

Při stlačovací zkoušce dle mezinárodního předpisu UIC 566 pro nové a právě schvalované osobní vozy byl vůz Bcmz834 61 54 59 – 71 002-1 vystaven opakovanému tlaku 1 000 kilonewtonu (kN) na každý nárazník, tedy 2 000 kN na rám. "Výsledky stlačovací zkoušky nám potvrdily, že řada Bcmz při dodržení správných postupů údržby nevykazuje stopy konstrukční chyby. Podrobili jsme ji přitom tomu nejsilnějšímu zatížení, které je platnými normami předepsané,“ řekl k výsledkům zkoušky Jiří Ota, ředitel odboru servisu kolejových vozidel ČD. „České dráhy berou bezpečnost jako svou nejvyšší prioritu. Všechny dosud provedené kontroly a testy nás utvrzují v tom, že naše vozy jsou v dobrém technickém stavu, který je dán i nákladnou a důslednou modernizací, kterou u nich České dráhy po jejich nákupu uskutečnily,“ dodal Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

V návaznosti na podezření, které o konstrukčním stavu těchto vozů vyvolal jeden z jejich provozovatelů po nehodě v Pardubicích, přistoupily České dráhy k mimořádným kontrolám 9 vlastněných vozů řady Bcmz834. Mimořádná kontrola je zaměřena především na stav rámu a skříně vozů, na rámu bylo vytipováno z každé strany 12 kritických míst, na kterých se provádí měření tloušťky podélníku. Dále se provádí měření rovinnosti, přičemž průhyb podélníků rámu nesmí být podle platných norem větší než 25 mm. Doposud naměřené hodnoty jsou řádově nižší. Podrobně se také kontrolují sváry a koroze rámu i skříně vozů. V tuto chvíli prošly kontrolou tři vozy, u žádného z nich nebyly zjištěny nedostatky, které by bránily v jejich provozu. Státní dozor vykonal i Drážní úřad, který neshledal v údržbě a stavu těchto vozidel žádný problém.

Všechny vozy ČD jsou pravidelně kontrolovány a udržovány nejen interně v rámci evropské údržbové certifikace ECM, ale i prostřednictvím externích certifikovaných servisních středisek.

České dráhy provozují celkem 9 lehátkových vozů Bcmz834, které odkoupily od Rakouských spolkových drah (ÖBB). Při nákupu vozů byla v roce 2015 provedena důsledná údržba, v letech 2021 až 2023 pak byla na všech vozech provedena celková modernizace.

(lan)

Foto: ČD

spinner