ČD Cargo

ČD Cargo se vrací k ziskovému hospodaření

ČD Cargo se vrací k ziskovému hospodaření

V období prvních čtyř měsíců roku nákladní dopravce ČD Cargo vytvořil zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 377 milionů Kč. Výsledek jeho hospodaření podle ukazatele EBT (zisk před zdaněním) dosáhl od ledna až do dubna 2010 kladné hodnoty přibližně jednoho milionu Kč. ČD Cargo se tak z loňské ztráty způsobené hospodářskou krizí vrací k ziskovému hospodaření.

Při srovnání se stejným ukazatelem za leden až duben loňského roku, kterým byla ztráta EBT ve výši 334 milionů Kč, ČD Cargo dosáhlo meziročního zlepšení výsledku hospodaření o 335 milionů Kč. Rozdíl mezi indikátory EBITDA a EBT je projevem vysoké míry odpisů. A právě odpisy se meziročně zvýšily o 40 milionů Kč. Růst odpisů odpovídá zvýšenému objemu realizovaných investic do lokomotiv a železničních vozů.

ČD Cargo v průběhu prvních čtyř měsíců letošního roku přepravilo 23,5 milionu tun zboží, meziročně zhruba o 13 procent více. O 4,4 procenta meziročně vzrostl také přepravní výkon, který za první čtyři měsíce dosáhl 3,88 miliardy tunokilometrů. Tržby z přepravy zboží se zvýšily o pět procent na 3,94 miliardy Kč. Rozdílné tempo růstu přepraveného objemu zboží oproti růstu přepravního výkonu a růstu tržeb z přepravy zboží bylo způsobeno odlišnou strukturou přepraveného zboží a zbožových toků, která ovlivňuje přepravní vzdálenost i jednotkovou cenu za přepravu.

Na pozitivních výsledcích se projevuje postupně rostoucí objem přeprav. Aktuální výsledky hospodaření za měsíc duben potvrdily letos zatím rekordní měsíční přepravený objem – přes 6,4 milionu tun zboží, o 30 procent vyšší než ve stejném měsíci loňského roku. Rovněž průběžné květnové výsledky potvrzují růstový trend, ve kterém se podle vedení společnosti odrážejí zřetelné známky oživení trhu a také úplné projevy účinků protikrizového balíčku.

Celkové náklady společnosti za první čtyři měsíce byly s 4,7 miliardy Kč o 311 milionů Kč nižší než loni. Meziroční úspora nákladů se tak pohybuje kolem šesti procent. Za tímto významným snížením nákladů stály pozitivní efekty protikrizových opatření, která vedení společnosti přijalo na konci roku 2008 a v průběhu celého loňského roku. Nejvyšší měrou se na úsporách nákladů podílel pokles osobních nákladů, ale také pokles finančních nákladů či snížení spotřeby materiálu a netrakční energie.

Na druhou stranu se v souladu s plánem společnosti na obnovu železničních kolejových vozidel zvýšily náklady na leasing a odpisy. V meziročním srovnání byla vyšší také spotřeba trakčního paliva a trakční elektrické energie, což bylo způsobeno zvýšením výkonů, nárůstem cen, ale i vyššími provozními nároky během kalamitního zimního období.

Tomáš Johánek

spinner