InnoTrans 2008

berlínský železniční veletrh innotrans letos překonával rekordy

Německá metropole Berlín hostila na konci září sedmý ročník mezinárodního veletrhu dopravních technologií InnoTrans 2008. Největší přehlídka železniční techniky v Evropě letos lámala rekordy. Ve srovnání s předchozím ročníkem vzrostla o 50 procent výstavní plocha, o 20 procent se zvýšil počet vystavovatelů a o 30 procent počet návštěvníků z řad odborníků. V Berlíně se rozhodně neztratily ani české firmy.

„Bez dopravy je konkurenceschopná Evropa nepředstavitelná,“ uvedl při slavnostním otevření veletrhu místopředseda Evropské komise a komisař pro dopravu Antonio Tajani. „Stojíme před velkými výzvami. Mobilita musí být podpořena investicemi do dopravních systémů. Je třeba posílit přechod na energeticky a ekologicky výhodnější druhy dopravy, jako je například železnice,“ dodal.

Pro železniční průmysl zůstává nejvýznamnějším trhem západní Evropa. Ročně se obrat tohoto odvětví v Evropě pohybuje kolem 86 miliard €, dalších 37 miliard € připadá na údržbu a modernizaci. Vyplývá to z výsledků studie, kterou na zakázku Unie evropského železničního průmyslu UNIFE vypracovala poradenská společnost Roland Berger Strategy Consultants. UNIFE, která zastupuje zájmy téměř 70 největších výrobců a 18 národních asociací železničního průmyslu s přibližně tisícovkou členů, studii zveřejnila právě v Berlíně.

Do nových technologií miliardy

Západní Evropa vynakládá každý rok na nové železniční technologie 29,3 miliardy €. Do roku 2016 předpovídají experti průměrný růst světového železničního průmyslu o 2,9 procenta. Místo neustále ztrácející Severní Ameriky se na druhé místo dostane asijsko-pacifický region. Největší nárůst lze očekávat v zemích Latinské Ameriky a postsovětského Společenství nezávislých států, uvádí se dále ve studii.

VDB o certifikátech

Na tiskové konferenci Svazu německého železničního průmyslu VDB se na veletrhu hovořilo především o problematice, která v současné době plně zaměstnává všechny evropské provozovatele železniční dopravy i výrobce kolejové techniky: o certifikátech pro příhraniční evropský železniční provoz. Schvalovací řízení jsou stále zdlouhavá, finančně náročná a mnohdy i naprosto zbytečná.

„Odlišné a někdy dokonce i zcela protichůdné požadavky ze strany státních železničních úřadů staví evropské železniční podniky i samotné výrobce před neřešitelný problém,“ řekl prezident VDB Axel Schuppe. Řešením je podle něj zavedení zásady „cross acceptance“, tedy vzájemného uznávání schvalovacích certifikátů. Průkopníky na evropské scéně jsou Německo a Francie, jejichž zástupci podepsali bilaterální dohodu.

Dalším důležitým mezníkem se stalo schválení směrnice o interoperabilitě Evropským parlamentem na konci loňského roku. Otázka, kdy se stane realitou „Schengen na železnici“, je však předčasná. Žádný z účastníků diskuse na veletrhu InnoTrans na ni nedokázal dát jednoznačnou odpověď.

Vysokorychlostní jednotky ve středu pozornosti

Odborné konference jsou jednou částí železničního veletrhu, tou mnohem atraktivnější jsou samotné exponáty zejména na venkovním kolejišti. A tam bylo rozhodně na co se dívat. Prakticky všichni významní evropští výrobci kolejových vozidel v Berlíně prezentovali své inovace z dvou let, které uběhly od posledního ročníku veletrhu. Jasný prim přitom hrály ucelené jednotky a kompletní soupravy. Z hlediska českého železničního průmyslu byla samozřejmě nejdůležitější výstavní premiéra nové lokomotivy řady 380 z produkce plzeňské společnosti ŠKODA TRANSPORTATION. Nedaleko české lokomotivy se prezentovala i nová vysokorychlostní jednotka Ruských drah Velaro, která je dílem společnosti SIEMENS. I přes určitá specifika provozu na ruských tratích si Velaro zachovává všechny základní rodinné charakteristiky a podobnost je na první pohled zřejmá i s jeho předchůdcem, německým ICE 3.

Další očekávanou premiérou

byla druhá řada regionálních jednotek pod označením Talent, které vyrábí společnost Bombardier. Různé typy těchto vozidel jsou silně zastoupeny v Rakousku, Německu i Maďarsku, kde jezdí jeho elektrické i dieselové verze. Na letošním InnoTransu představil kanadský strojírenský velikán druhou generaci příměstské jednotky, určenou pro dopravce DB Regio.

AGV přijelo z Velimi

Obrovský zájem odborníků i laických návštěvníků veletrhu poutal prototyp nové vysokorychlostní jednotky Francouzských státních drah AGV, která do Berlína přijela přímo z testů ve Zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního ve Velimi. Za zmínku pak určitě stojí i prezentace několika nových typů nákladních vozů a prototypu unikátní hybridní lokomotivy z produkce české firmy CZ LOKO.

Tomáš Johánek

spinner