INNOTRANS 2010

ACRI představila oborovou studii a předala výroční ceny

Kulisu největší světové přehlídky železniční techniky, mezinárodního veletrhu Innotrans 2010, si zvolila Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) pro představení oborové studie o české železnici i pro předávání svých výročních cen. Důstojné prostředí berlínského výstaviště podtrhlo význam obou akcí ACRI.

Cílem oborové studie, kterou z pověření ACRI vypracovala společnost Pricewaterhou­seCoopers, je integrovat základní informace o české železnici, železničním a navazujícím strojírenském průmyslu, které jsou většinou publikovány v různých zdrojích a dát odborné i široké veřejnosti k dispozici zásadní a vypovídající informace uvedené v dalších ekonomických souvislostech. Vznikl tak informační materiál nabitý fakty, která dokladují smysluplnost a perspektivy železnice jako perspektivního dopravního systému nejen z pohledu České republiky, ale také z pohledu Evropy.

Představená studie je prvním krokem na cestě ke splnění tohoto cíle. Zaměřuje se na základní témata a obsahuje základní porovnání železnice s ostatními druhy dopravy a dopravními systémy.

Na studii naváží další strategické materiály

Dalším krokem bude vypracování konkrétních analýz a projektů v rámci strategie v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel. „V září budeme také tento materiál prezentovat v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. Se studií seznámíme i další instituce včetně Parlamentu ČR. Chceme ukázat, co dokáže česká železnice a železniční průmysl, jejich perspektivy, návaznosti na další obory, jak se chová tento obor z hlediska různých pohledů,“ uvedl předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák. Podle jeho slov novou studií naplňuje ACRI jeden ze svých základních strategických cílů – podporovat českou železnici a železniční průmysl.

Současný stav i vyhlídky do budoucna

Studie se zabývá současným stavem české železnice, a to jak v nákladní, tak i v osobní dopravě. V nákladní dopravě analyzuje minulé přepravní výkony a klesající podíl přeprav na železnici. V případové studii je uvedeno srovnání s Rakouskem. Osobní doprava zaznamenala podle studie v posledním období stabilnější vývoj díky rozvoji integrovaných systémů a příměstské dopravy, který rozvoj osobní dopravy značně podpořil.

Studie se také zaměřila na konkrétní výhody železnice. Věnuje se externím nákladům, které se nepromítají stejně do všech druhů přeprav. Poukazuje na bezpečnost železnice, její menší ekologickou náročnost a na její využití v příměstských integrovaných systémech. V poslední řadě se studie zabývá také problémy, kterým železnice musí v současnosti čelit. Nedostatečné financování bylo vyhodnoceno jako jednoznačně největší problém dnešní železnice. Financování po roce 2013, kdy bude ukončeno čerpání dotací z evropských fondů, není prozatím jednoznačně stanoveno. Jisté je, že již nebude v takové míře a výši.

Studie poukazuje na nutné nastávající priority, kterými jsou modernizace infrastruktury, modernizace kolejových vozidel, racionalizace pro zefektivnění chodu železnice, inter-operabilita a elektrifikace tratí. Studie má pro českou železnici, železniční průmysl i jeho jednotlivé společnosti obrovský význam pro další rozvoj oboru a pro jeho perspektivu do budoucna.

Výroční ceny ACRI se rozdělovaly již počtvrté

Podpořit český železniční průmysl je také posláním Výročních cen ACRI, které se letos udílely již počtvrté. Výroční cena ACRI umožňuje ocenit každodenní náročnou práci firem českého železničního průmyslu pro udržení dobrého jména a pověsti české železnice doma i v Evropě a přiblížit její úspěchy odborné a laické veřejnosti. Ceny výhercům letošního ročníku předali náměstek ministra dopravy České republiky Ivo Vykydal, náměstek generálního ředitele Českých drah Antonín Blažek, předseda představenstva ČD Cargo Jiří Vodička a předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák. Ocenění se dočkal například Výzkumný Ústav Železniční, a. s., za modernizaci trakční napájecí stanice zkušebního centra VÚŽ Velim, Společnost Škoda Vagonka, a. s., za elektrickou dvousystémovou patrovou jednotku řady 671 pro ZSSK či společnost STARMON, s. r. o., za měřicí diagnostickou ústřednu DISTA.

Podrobnější informace z veletrhu Innotrans 2010 přineseme v dalším čísle Dopravních novin.

Tomáš Johánek

spinner