Škoda Auto je poprvé oficiálním partnerem festivalu Prague Pride

8. srpna 2022
ŠKODA AUTO jako oficiální partner podporuje právě probíhající festival Prague Pride, který se věnuje otázkám práv LGBTQ+ lidí. Rozsáhlý program zahrnuje téměř 150 workshopů, debat, divadelních představení a koncertů. Zájemci z automobilky se mohou společně se svými blízkými připojit k zaměstnanecké skupině ŠKODA Proud v průvodu, který se koná 13. srpna a je jedním z vrcholů celého festivalu. ŠKODA AUTO v posledních letech zesílila aktivity v oblasti diverzity (rozmanitosti) a inkluze (začleňování).

„Podpora festivalu Prague Pride z pozice oficiálního partnera je pro nás velmi důležitá. Diverzita a inkluze jsou ve společnosti ŠKODA AUTO pevně zakotveny ve firemní kultuře. Společně usilujeme o mezinárodní pracovní prostředí, které se vyznačuje tolerancí, otevřeností, důvěrou, porozuměním a vzájemným respektem. Jsme přesvědčeni, že různorodost našich kolegů s jejich odlišnými vlastnostmi, kvalitami a názory je jednou z největších předností naší společnosti. U příležitosti festivalu Prague Pride se hlásíme k těmto hodnotám a zároveň chceme jít jasným příkladem proti homofobii, sociálnímu vyloučení a záměrnému přehlížení,“ uvedla Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura.

Škoda Auto se letos zúčastní několika akcí zaměřených na sdílení zkušeností s rozvojem diverzity a inkluze na pracovišti, jako je setkání zaměstnaneckých skupin LGBTQ+ lidí. Česká automobilka je rovněž partnerem debaty o důležitosti podpory LGBTQ+ lidí. Zájemci z řad pracovníků automobilky se mohou společně se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli připojit k zaměstnanecké skupině ŠKODA Proud v průvodu, který se coby jeden z vrcholů festivalu koná 13. srpna.

Strategie diverzity definuje konkrétní opatření na podporu inkluze
V roce 2021 zaměstnanci založili skupinu Škoda Proud jako dobrovolné uskupení zaměstnanců, které spojuje určitá charakteristika diverzity, například věk, rodičovství, pohlaví či etnická příslušnost. Pro tyto skupiny se vžila mezinárodní zkratka ERG – Employee Resource Group. Právě zapojování samotných zaměstnanců do rozvoje diverzity a inkluze je důležitým pilířem Strategie diverzity 2030. Kromě toho společnost prosazuje genderovou vyváženost a pracovní prostředí, které se vyznačuje rovnými příležitostmi a vzájemným porozuměním a respektem.

Účast na Evropském měsíci diverzity a dalších iniciativách v oblasti diverzity
Letos Škoda Auto v rámci Evropského měsíce diverzity připravila řadu akcí včetně setkání s Lenkou Královou, softwarovou inženýrkou a ambasadorkou organizace Trans:parent, která se snaží zlepšovat situaci transgenderových lidí v České republice. Součástí programu bylo i proškolení personalistů v otázkách souvisejících s tématem LGBTQ+.

V květnu loňského roku se automobilka přidala k platformě Pride Business Forum sdružující zaměstnavatele v České republice se spravedlivým přístupem ke svým zaměstnancům bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu. Firma organizuje odborná školení a semináře, ale přijímá i konkrétní kroky ke zlepšení pracovních podmínek, jako je dorovnání rozdílů mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím v kolektivní smlouvě. Automobilka se rovněž soustředí na rovné příležitosti na pracovišti pro všechny skupiny zaměstnanců bez ohledu na jejich pohlaví, věk, rodinný stav, etnický původ či vyznání, ale i vzdělání nebo pracovní pozici. V roce 2019 se Škoda Auto připojila k evropské Chartě diverzity v České republice. Tuto zaměstnavatelskou iniciativu na udržitelnou podporu rozmanitosti LGBTQ+ ve firmách a na pracovištích podporuje více než 12 000 firem v celé Evropě.

spinner