Partnerství vytvořilo skladovací prostory, jež pomohou při řešení důsledků živelních pohrom

30. srpna 2021
Logistická společnost Geis navázala na začátku letošního roku úzkou dlouhodobou spolupráci s humanitární organizací ADRA v České republice. Pro ADRA se tak stává významným partnerem zejména v oblasti přepravy a skladovacích prostor.

Humanitární organizace ADRA možnosti skladování využívá například při mimořádných událostech, jako například po letošním tornádu, kdy jsou prostory využívány pro skladování potřebných materiálů či zařízení při humanitární pomoci. Nyní jsou v prostorách společnosti Geis uloženy tlakové čističe WAP nebo třeba vysoušeče používané během povodní. Dále se společnost Geis podílí na přepravě darovaného zboží do dobrovolnických center.

Z pohledu logistické společnosti Geis jde o důležitou spolupráci, která povede k ulehčení úklidových prací po přírodních katastrofách. „Jsme rádi, že spoluprací s humanitární organizací ADRA můžeme přispět k rychlejší nápravě postižených oblastí do normálu,“ řekla Kristýna Copková, marketingová manažerka společnosti Geis.

V České republice je 15 center, která koordinují dobrovolnickou pomoc více než tří tisíc dobrovolníků. Součástí dobrovolnických center jsou také charitativní obchody v 17 městech. „Přeprava zboží mezi charitativními obchody či firmami, které darují své již neprodejné zboží do obchůdků, je pro organizaci ADRA velikou pomocí. Oceňuji, že jsme součástí společenské odpovědnosti firmy Geis coby hlavní partner z neziskového sektoru,“ upřes­nila Renáta Chlebková, CSR specialistka ADRA, spolupráci v oblasti přepravy.

U příležitosti Světového humanitárního dne, který připadá na 19. srpna, ADRA blíže představila formu pomoci tornádem zasažené jižní Moravě, konkrétně v Moravské Nové Vsi. První finanční vlna proběhla již během první poloviny července. Finanční pomoc ve výši 150 000 Kč byla vyplacena 213 domácnostem zasažených tornádem v této obci. Celkem tato částka činí více než 31 milionů Kč. Druhá finanční vlna pomoci proběhla v první polovině srpna, kdy bylo vyplaceno více než 21 milionů Kč celkem 143 domácnostem, které byly výrazněji poškozeny ničivým tornádem. 

spinner