​Výstavba jezu v Děčíně by mohla začít v roce 2020

​Výstavba jezu v Děčíně by mohla začít v roce 2020

Zařazení labského údolí do evropsky významné lokality Porta Bohemica, o kterém nedávno rozhodla vláda na nátlak orgánů Evropské unie, by nemělo přímo ohrozit realizaci Plavebního stupně Děčín. Očekává se pouze zdržení v řádu maximálně několika měsíců, protože bude nutné doplnit dokumentaci EIA. V rozhovoru pro DN to řekl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

„Klíčovou investicí z hlediska budoucnosti vnitrozemské plavby je plavební stupeň Děčín. V jaké fázi je momentálně příprava tohoto projektu?“

„Na konci února jsme odevzdali na ministerstvu životního prostředí dokumentaci EIA, ve které byly zapracované i připomínky české i německé strany. Během příštího roku by tento proces mohl skončit a mo-hli bychom přistoupit k územnímu řízení. Situaci zkomplikovalo vyhlášení labského údolí evropsky významnou lokalitou Porta Bohemica – pravděpodobně bude v dokumentaci EIA potřeba udělat nějaké úpravy. Ty by mohly proces schválení dokumentace prodloužit zhruba o tři měsíce až o půl roku. To je asi to zásadní. V polovině června jsme pak dokumentaci prezentovali v Bruselu.“

„Znamená to, že vznik EVL Porta Bohemica v údolí Labe nijak neohrozí realizaci výstavby Plavebního stupně Děčín?“

„Mělo by to být jen časové omezení, protože předměty ochrany, které jsou v přímém kontaktu s projektem, by měly být řešeny někde jinde než v dané lokalitě. Nehledě na to, že ten nejkonfliktnější předmět ochrany, tedy bahnité náplavy, se tam v podobě, v jaké má být chráněn, vůbec nevyskytuje. Zatím plánujeme zahájení stavby v roce 2020, hotovo by mělo být o tři roky později.“

„Z německé strany se občas ozývají protichůdné názory na zajištění splavnosti Labe, jaké je oficiální stanovisko spolkové vlády či saské vlády?“

„V Německu probíhá dlouhodobý proces, na jehož konci má být jasný pohled na budoucí využití Labe. V rámci pracovní skupiny se setkávají zástupci všech pěti polabských spolkových zemí, rejdařů a další odborníci. Tato skupina by měla stanovit pracovní postup a najít potřebné finanční prostředky k tomu, aby se labská vodní cesta zkapacitnila a zároveň aby byla zachovaná ochrana životního prostředí. Výstupy z práce této skupiny by měly být na konci letošního roku. Pak se uvidí, co bude dál. Vše před závěry této komise jsou pouhé spekulace. Česká strana bude trvat na splnění memoranda z roku 2006.“

„Jaká je momentální situace kolem přípravy Plavebního stupně Přelouč?“

„Pokud jde o Přelouč, ekologům se podařilo přípravu projektu zastavit kvůli výskytu modráska. Ten je tam ale pouze díky tomu, že tam ŘVC stále provádí management, jsou mnohem vhodnější lokality, kde je modrásek zastoupen v daleko hojnějším počtu. Nicméně začínáme zde prakticky znovu, bude se muset udělat nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí, vrátili jsme se asi o pět let zpátky. Začínáme prakticky znova. Měli jsme už dokumentaci EIA hotovou, bylo území rozhodnutí i stavební povolení, a byli dokonce vysoutěženi dodavatelé. Pokud se nezmění legislativa, může se podařit celý proces zablokovat znovu.“

„Jaké další investice do českých vodních cest momentálně realizujete?“

„Dokončili jsme opravy plavebních komor ve Velkém Oseku a v Brandýse nad Labem, dokončujeme na Vltavě plavební komoru v Hněvkovicích. Ta zaručí splavnou vodní cestu z Českých Budějovic až na Orlík. Plavební komory na Labi jsou všechny zrekonstruované až na ty, které jsou součástí projektu splavnění Labe do Pardubic. Ty by se opravily až v souvislosti s výstavbou vodního stupně Přelouč.“

„Na nedávných polských Dnech moře v Praze se hovořilo o velkém zájmu polské strany na splavnění Odry až do ČR. Připravuje v tomto směru něco ŘVC?“

„ŘVC se podílí na přípravných jednáních, jsme státním investorem a investice do vodních cest se dělají pouze na základě strategických dokumentů ministerstva dopravy, což je dopravní politika a dopravní sektorová strategie. Žádné konkrétní projekty se zatím v tomto směru nepřipravují, teprve se zahájilo zpracování studie proveditelnosti propojení Dunaj – Odra – Labe. V rámci této studie se bude hodnotit i reálnost splavnění Odry do Ostravy. Studie je zadaná tak, aby nabídla několik variant a aby třeba ukázala života-schopnost jen některých částí. A to si myslím, že je zrovna projekt splavnění Odry do Ostravy. Studie by měla být hotová někdy na konci příštího roku.“

„Vy jste stále členem Evropského svazu rejdařů. Co se momentálně řeší na evropské půdě, pokud jde o vnitrozemskou plavbu?“

„V Evropě se nyní hodně řeší modernizace plavidel. Jejich průměrný věk je poměrně vysoký, velká část plavidel dosud ještě neprošla žádnou modernizací, problémem jsou zejména emise lodních motorů. Řeší se tedy normy na modernizaci plavidel a podpůrné programy na ekologičtější motory. Do určité doby bude povinnost pro všechna plavidla vyměnit motory. Rejdaři mají možnost využít dotace na obnovu plavidel, problém je v tom, že maximální výše podpory je 49 procent, což je pro naše rejdaře nedostupné. Stát dluží rejdařům splavnou vodní cestu, měl by jim tedy tento nedostatek kompenzovat například formou vyšší dotace.

Tomáš Johánek

spinner