V mělnickém přístavu pokračují úpravy, provoz bude ekologičtější

V mělnickém přístavu pokračují úpravy, provoz bude ekologičtější

23.4. - V mělnickém přístavu letos pokračují úpravy, jeho provoz po jejich dokončení bude ekologičtější. Vzniknou například nové manipulační plochy, silnice a koleje, které umožní vjezd vlakových souprav o celkové délce až 700 metrů bez dalších komplikací v silniční dopravě. Oznámila to vedoucí přístavu Lucie Petržílková.

Některé manipulační posuny zatím vyžadují vyjíždění vlaků z areálu, což znamenalo i opakované spuštění závor a zastavení silničního provozu. Práce na kolejích začaly loni. Úpravy jsou součástí investice v hodnotě několika set milionů Kč.

Vedení přístavu připravuje i závěrečnou etapu ekologizace kontejnerového terminálu. Její součástí jsou terénní úpravy včetně vzniku zpevněných ploch o rozloze 50 tisíc m2 a 1500 metrů nových terminálových vzájemně propojených kolejí, které ulehčí manipulaci s dlouhými vlakovými soupravami.

„Před zahájením je i další stavba, a to připojovací komunikace uvnitř přístavu, která by měla optimalizovat provozní obslužnost nákladní dopravy uvnitř areálu přístavu a příchozí nákladní dopravu směřující do přístavu z mostu přes Labe,“ uvedla Lucie Petržílková.

Kruhový sjezd z mostu a nájezd společnost České přístavy v minulosti vybudovala na vlastní náklady, aby odklonila nákladní dopravu mimo obytnou zástavbu. Nyní plánuje rozvoj a modernizaci další přístavní infrastruktury včetně obslužných komunikací uvnitř areálu, sítí a překladních poloh a přístavních zdí. „Bude to ve vazbě na překladní činnost, a to prioritně směřovanou na vodní dopravu,“ uvedla Petržílková.

Přístav Mělník zabírá plochu zhruba 50 hektarů. Dva kontejnerové terminály v něm si pronajímají soukromé společnosti. Denně do něj zajede průměrně šest vlakových souprav, několik desítek kamionů a je přeloženo asi 300 kontejnerů. Přístav umí jako jediný na území republiky zajistit překladní služby statickým kolejovým jeřábem až do váhy břemen 300 tun.

(čtk)

spinner