V Hoříně pokračuje modernizace zdymadla, končí bourací práce

V Hoříně pokračuje modernizace zdymadla, končí bourací práce

25.10. - V Hoříně u Mělníka pokračuje modernizace památkově chráněného zdymadla na Vltavě, končí bourací práce. Vznikne zde unikátní zdvižný most umožňující proplutí vyšších lodí než dosud. Hotovo bude na jaře 2021, řekl při včerejší prohlídce ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Ředitelství vodních cest je investorem projektu, část nákladů, které dosahují 378 milionů Kč bez DPH, pokryjí evropské dotace.

Mezi Prahou a Mělníkem též pokračují úpravy vodní cesty včetně prohloubení o 40 centimetrů, což umožní, aby nákladní lodě mohly vézt těžší náklad. „Rekonstrukcí, zlepšením parametrů této plavební komory a celé vodní cesty vlastně odstraňujeme jedno důležité klíčové úzké místo na transevropské síti vodních cest,“ uvedl Lubomír Fojtů.

Konstrukce historické plavební komory z roku 1905 je rozebraná, vrátí se do ní ale původní kamenné kvádry a ocelovou konstrukci nového mostu pokryjí kameny. Most v místě změní podjezdnou výšku z přibližně 4,5 metru na sedm metrů. Od Labe, do kterého se u Mělníka Vltava vlévá, tak do Prahy proplují i moderní osobní lodě s více palubami i nákladní lodě s kontejnery. Umožní to také nová širší vrata u zdymadla.

Ne vždy konstrukce zdymadla pod masivní zdí odpovídala předpokladům, proto musel projektant udělat několik úprav projektu i po zahájení prací, které ale stále pokračují podle harmonogramu.

Podle ředitele Ředitelství vodních cest budou po úpravách nákladní lodi moci vézt zhruba o 30 procent větší náklad, podle odhadů by přibližně o desetinu mohl vzrůst i počet lodí pro přepravu lidí.

Zdymadlo Hořín navrhl architekt František Sander. Podobu úpravy zdymadla ředitelství projednávalo i s památkáři.

Modernizace plavební cesty mezi Prahou a Mělníkem nespočívá pouze v jejím prohloubení, ale budou zvýšeny i další mosty. Aby úpravy kanálu neměly dopad na okolní krajinu a nevysychaly například některé tůně, plánuje Ředitelství vodních cest vytvořit podél něj umělé průsaky.

(čtk)

Foto: ŘVC

spinner