Stát chystá novou trasu kanálu pro splavnění Labe u Přelouče

Stát chystá novou trasu kanálu pro splavnění Labe u Přelouče

30.8. - Státní Ředitelství vodních cest (ŘVC) chystá alternativní trasu kanálu pro splavnění Labe u Přelouče. Stavba, vedená kvůli obejití jezu v Přelouči přes cennou přírodní lokalitu Slavíkovy ostrovy, dosud narážela na odpor ekologických organizací a koliduje s plánovaným zařazením biotopu do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. ŘVC navrhlo, že chráněné území se vzácnými modrásky rozšíří, Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) nemá námitky, řekl včera novinářům ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

„My bychom ten kanál chtěli zkrátit, kolize s modráskovým územím by byla do jednoho procenta celkového území. Návrh se AOPK líbil, v současné době se projednává na ministerstvu životního prostředí,“ uvedl. ŘVC musí absolvovat nové posouzení vlivu splavnění Labe u Přelouče na životní prostředí (EIA). Původní posudek je již neplatný.

Dosud prosazovaný plavební kanál měl obejít jez v Přelouči a umožnit prodloužení vodní cesty až do Pardubic. Průplav měl procházet rezervací Slavíkovy ostrovy, kde se podle ekologické organizace Děti Země nacházejí biotopy 44 zvláště chráněných druhů organismů. Navzdory požadavku Evropské komise vláda lokalitu Louky u Přelouče zatím nezařadila mezi evropsky chráněná území. Návrh zařazení na národní seznam evropsky významných lokalit ministerstvo životního prostředí připravuje, nyní je v meziresortním připomínkovém řízení.

Podle dřívějších údajů měla výstavba kanálu o délce téměř 3,2 kilometru stát asi 3,1 miliardy Kč. ŘVC již za jeho přípravu zaplatilo 302 milionů.

Od roku 2010 se v Česku pomocí vodní dopravy přepraví ročně přibližně jen jedno procento z veškerého přepraveného zboží. Hlavní příčinou je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nespolehlivost labsko-vltavské vodní cesty, zejména problémy se splavností v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem.

Kritici stavby u Přelouče kromě ekologických dopadů také pochybují o ekonomické výhodnosti lodní dopravy na tomto úseku Labe. Smysluplnost a hospodárnost plavebního kanálu zpochybnil již v roce 2009 i NKÚ. Organizace Děti Země uvedla, že podle odhadů Českého hydrometeorologického ústavu se průměrné průtoky na mnoha povodích mohou v pesimistických scénářích snížit o 25 až 40 procent, takže v Labi nemusí být dost vody pro lodní dopravu.

Splavnění Labe do Pardubic naopak podporují kromě ŘVC i zástupci Pardubického, Středočeského a Královéhradeckého kraje, Přelouče a dalších obcí. Loni v srpnu podepsali takzvané Přeloučské memorandum na podporu východočeských vodních cest.

(čtk)

Vizualizace: ŘVC

spinner