Splavnění Vltavy

Splavnění Vltavy z Orlíka do Českých Budějovic se pomalu blíží

Splavnění Vltavy z Orlíka do Českých Budějovic se pomalu blíží

HNĚVKOVICE (20.4.) – Minulý týden začala stavba poslední chybějící plavební komory na jihočeské Vltavě ve Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Práce běží tak, aby v září 2016 byla nová plavební komora hotova a propojila se Orlická přehradní nádrž s Českými Budějovicemi. Zároveň byla přestřižena páska na již v předstihu dokončené plavební komoře na přehradě Hněvkovice.

„Propojení Českých Budějovic s Orlickou přehradní nádrží vodní cestou bylo snem mnoha fandů lodí poté, co definitivně utichla v polovině minulého století tradiční voroplavba. V roce 2006 začaly práce na nové vodní cestě v Českých Budějovicích a dnes nám zbývá posledních chybějících pět kilometrů. I tyto překážky dnes začínají díky stavebním strojům mizet,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. „V lednu 2014 jsem krátce po mém jmenování do funkce mezi prvními spouštěl transparentní výběrové řízení na dodavatele této stavby, která bude nakonec stát 197 milionů korun bez DPH,“ dodal.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav a.s. a Zakládání staveb a.s. Vznikne zde nejen nová plavební komora na současném jezu Hněvkovice, ale vyřeší se všechny překážky bránící plavbě mezi přehradní hrází Hněvkovice a okrajem města Týn nad Vltavou. Zmodernizuje se tak rovněž navazující polovina jezu Hněvkovice včetně nového rybího přechodu, pod existující plavební komorou na přehradní hrázi Hněvkovice se rozšíří rejda o čekací stání plavidel a konečně současné koryto řeky od jezu Hněvkovice po okraj Týna nad Vltavou, které je pro plavbu příliš mělké, bude prohloubeno.

V létě 2016 se tak otevře pro rekreační plavbu malých člunů, jachet, hausbótů i osobních lodí brázdících vody Orlické přehrady dalších 33 kilometrů nové vodní cesty. Na celkem 98 kilometrech od přehradní hráze Orlík až do centra Českých Budějovic navštíví řadu turistický atraktivních míst od zámku Hluboká až po romantická údolí řeky.

Současně byla přestřižena páska na dokončené druhé plavební komoře na přehradní hrázi vodního díla Hněvkovice. Hrubé stavební konstrukce byly původně postaveny současně s přehradou v roce 1991, ale až v letech 2008–2011 byla v rámci splavnění osazena vrata plavební komory, kompletní ovládací technologie a postaven velín. Rovněž bylo postaveno stání pro vyčkávání lodí na proplavení v horní rejdě plavební komory na přehradní nádrži, tvořené dvěma plovoucími moly. Dalším unikátem je překonávaný rozdíl hladin až 15 m, řadící ji mezi druhou nejvyšší plavební komoru v České republice.

(tj)

spinner