Splavnění Labe do Pardubic má podporu krajů, obcí i státu

Splavnění Labe do Pardubic má podporu krajů, obcí i státu

17.8. - Zástupci Pardubického, Středočeského a Královéhradeckého kraje, Ředitelství vodních cest (ŘVC), Přelouče a dalších obcí včera podepsali takzvané Přeloučské memorandum na podporu východočeských vodních cest. Jeho cílem je podpořit splavnění Labe v úseku mezi Přeloučí a Pardubicemi, případně i dál na Hradec Králové. ŘVC se o to neúspěšně snaží již od 90. let. Význam dokumentu je ale spíše deklaratorní, řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

„Projekt je znovu na začátku, v bodě nula. Na ministerstvu dopravy se začíná posuzovat, která varianta by byla nejvhodnější," uvedla Irena Burešová.

Původně ŘVC plánovalo vybudovat u Přelouče plavební kanál, který by obešel místní jez a umožnil prodloužit vodní cestu až do Pardubic. Průplav měl procházet rezervací Slavíkovy ostrovy, kde se podle ekologické organizace Děti Země nacházejí biotopy desítek zvláště chráněných druhů organismů. Navzdory požadavku Evropské komise vláda lokalitu Louky u Přelouče nezařadila mezi evropsky chráněná území.

Ekologům se podařilo opakovaně dosáhnout zrušení územního rozhodnutí na stavbu. Bude rovněž nutné nechat zpracovat nový posudek vlivu na životní prostředí EIA, ten původní je již neplatný.

Podle dřívějších údajů měla výstavba plavebního kanálu u Přelouče o délce téměř 3,2 kilometru stát asi 3,1 miliardy Kč. Nově se pracuje na více variantách vedení lodní dopravy, Slavíkovým ostrovům by se měly vyhnout.

Kritici o výhodnosti lodní dopravy na tomto úseku Labe pochybují. Smysluplnost a hospodárnost plavebního kanálu zpochybnil již v roce 2009 i Nejvyšší kontrolní úřad.

(čtk)

spinner