ŘVC ČR

Ředitelství vodních cest ČR se přestěhovalo do budovy MD

Ředitelství vodních cest ČR se přestěhovalo do budovy MD

PRAHA (28.1.) – Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) sídlí na nové adrese. Státní organizace se přesunula do budovy Ministerstva dopravy jako svého zřizovatele. Jedná se o první krok ze série úsporných opatření naplánovaných novým vedením organizace. Jen na provozních nákladech v letošním roce ušetří ŘVC ČR 4,5 milionu korun.

„Jednalo se o zcela logický krok, ke kterému mělo dojít už dávno. Nevidím důvod, proč by mělo Ředitelství vodních cest ČR platit nájemné soukromým subjektům, když může využívat prostory ministerstva. Fungování pod jednou střechou navíc přispěje k lepší komunikaci se zřizovatelem i s dalšími složkami resortu, což je pro akceschopný rozvoj vodní dopravy klíčové,“ komentuje změny ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů.

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

spinner