​Přístav Antverpy dělá maximum pro urychlení odbavování říčních plavidel

​Přístav Antverpy dělá maximum pro urychlení odbavování říčních plavidel

13.9. - Nedostatek pracovníků a kapacit při odbavování říčních lodí a zejména nárůst objemu přepravy stály za komplikacemi při zajišťování spojení přístavu s vnitrozemím říční dopravou. Vnitrozemská vodní doprava jako trvale udržitelný druh dopravy má pro přístav Antverpy zásadní význam při zajišťování spojení s vnitrozemím, proto udělala antverpská přístavní správa maximum pro odstranění problémů.

V červenci proběhla vrcholná schůzka se všemi partnery. Zástupci rejdařů (sdružení ASV), provozovatelů terminálů (MPET, DPW & PSA), provozovatelů říční dopravy (ICBO), zasilatelů (OTM), speditérů (VEA), profesních sdružení Voka/Alfaport, správy přístavu Antverpy a vlámské vlády podepsali memorandum o společném záměru urychlit a zefektivnit provoz a odbavení říčních plavidel. V krátkodobém horizontu budou zainteresované strany definovat problémy a hledat možnosti zlepšení na úrovni odbavovacích procesů. Pod vedením antverpské přístavní správy by měly být závěry stanoveny do počátku října 2017, poté budou definovány úkoly a iniciativy pro strukturální zlepšení procesů v následujících měsících.

Pomáhají i operativní řešení

Řada partnerů je však schopna nabídnout okamžité řešení. Probíhá školení nových pracovníků odbavovacích služeb a intenzivně se hledají možnosti urychlení provozu. Rejdaři a provozovatelé terminálů uzavírají dohody o alternativních místech překladu kontejnerů. Mimořádný důraz je položen na zlepšení vzájemné komunikace a plynulé předávání informací.

Antverpská přístavní správa věří, že tato opatření přinesou zlepšení situace rychle a trvale. „Všechny naše zákazníky v regionu střední Evropy bych rád informoval, že tohoto regionu se tato výjimečná situace netýká a nemá žádný vliv na tok zboží mezi střední Evropou a přístavem Antverpy,“ informoval zástupce Antverp pro střední a východní Evropu Martin Hubeňák.

(tj)

spinner