Příprava splavnění Odry: Česko a Polsko se shodly na ekologické variantě

Příprava splavnění Odry: Česko a Polsko se shodly na ekologické variantě

30.3. - Zástupci Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva infrastruktury Polské republiky se shodují ve věci výběru optimální trasy vodního koridoru, který umožní splavnění Odry až do České republiky. Varianta vodní cesty západně od Bohumína v úseku státní hranice ČR/Polsko – Koźle je na území ČR nejkratší, důsledně se vyhýbá cenným meandrům Odry a pro město Bohumín bude znamenat rozvojové možnosti a lepší protipovodňovou ochranu.

Česká republika a Polsko spolupracují nejen na přípravě splavnění Odry, ale i na zařazení Oderské vodní cesty do evropské dopravní sítě TEN-T.

V Moravskoslezském kraji se nabízí unikátní možnost propojit všechny druhy dopravy. S Polskem pokračují přípravy přeshraničního úseku vysokorychlostní železnice Bohumín – Ostrava – Přerov a modernizace se brzy dočká celý železniční uzel Ostrava.

(pav)

Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy 

spinner