DB Schenker

Nadrozměrné zásobníky putovaly do Rotterdamu po řece

Nadrozměrné zásobníky putovaly do Rotterdamu po řece

PRAHA (10.7.) – Když si jeden z největších těžařů ropy v severním Skotsku koupí hned čtyři nadrozměrné zásobníky na zkapalněný plyn u předního českého výrobce, začne se řešit, jak zboží takových rozměrů na místo vůbec doručit. Říční přepravu z Děčína do Rotterdamu zajistila společnost DB Schenker.

Projektová příprava speciální přepravy pro společnost Chart Ferox, a. s. trvala čtyři měsíce. Vše muselo být předem naplánované a připravené do nejmenšího detailu tak, aby nedocházelo k žádným operativním nebo časovým prodlevám. Každý zásobník o hmotnosti 59 tun a délce 24 m, výšce 2,5 m, šířce 4 m byl v říčním přístavu v Děčíně postupně přeložen dvěma těžkotonážními jeřáby na říční loď, která po řece Labi a říčních kanálech v Německu následně dovezla zboží do Rotterdamu.

Jedním z rizik, která se u říční přepravy mohou vyskytnout, je nedostatečná výška vodní hladiny. V případě nepříznivých podmínek nezbývá nic jiného než čekat na dostatečný vodní stav. Naštěstí to nebyl případ této nadrozměrné přepravy, vše se odehrálo bez komplikací. „Transport byl velmi náročný zejména s ohledem na samotnou přípravu, která byla naplánována do nejmenšího detailu a musela splňovat nejpřísnější předpisy bezpečnosti Oil and Gas Industry, protože příjemcem zboží byl jeden z největších těžařů ropy a plynu v severním Skotsku – Apache North Sea Limited,“ uvedl Pavel Trnka, manažer pro nadrozměrné přepravy DB Schenker.

Specialitou byl přepravní manuál, který velmi podrobně a pečlivě definoval postup celé přepravy, výběr a popis manipulačních prostředků, popis říčního plavidla, říční cesty nebo časový harmonogram. Kromě toho bylo nutné naplánovat velmi přesně uložení a fixaci zboží pro říční přepravu. „Všeobecně se zboží pro říční přepravu nijak zvlášť neupevňuje, zde ho bylo nutné na žádost ze Skotska provést. Bylo potřeba dovést speciální fixační materiál ze zahraničí a pomocí svářečských prací vytvořit ideální podmínky pro zajištění zboží v říční lodi,“ prozradil Pavel Trnka.

Nedílnou součástí přípravy bylo také podrobné prověření nosnosti a pevnosti nábřeží v děčínském přístavu, speciální revize jeřábů a mnoho dalších úkonů před samotným spuštěním přepravy. Pečlivá příprava trvající čtyři měsíce se vyplatila, protože samotná přeprava proběhla naprosto bez komplikací a zákazník byl s realizací velmi spokojen.

(tj)

spinner