​Mezi nejčastější přestupky na vodních cestách patří nerespektování signálních znaků i alkohol

​Mezi nejčastější přestupky na vodních cestách patří nerespektování signálních znaků i alkohol

12.12. - Státní plavební správa zvýšila výkon svého dozoru na vodních cestách České republiky. V letošní plavební sezoně zkontrolovala celkem 1302 plavidel, přičemž u 328 z nich zjistila porušení právních předpisů. Častokrát se jednalo o nerespektování signálních znaků, výjimečné ale nebylo ani vedení malých plavidel pod vlivem alkoholu. Celkem letos došlo k 18 plavebním nehodám, jedna z nich skončila smrtí.

Z dozorové činnosti Státní plavební správy vyplynulo, že tři čtvrtiny účastníků plavebního provozu právní předpisy upravující vnitrozemskou plavbu dodržuje. „Většina účastníků plavebního provozu se předpisy řídí. Ti ostatní nejčastěji nerespektovali význam plavebního značení, hlavně porušení zákazu proplutí nebo nerespektování signálních znaků nařízeného režimu plavby ve výtlačném režimu. Alarmující ovšem bylo vedení malých plavidel osobou pod vlivem alkoholu, což jsme zjistili ve 29 případech, o devět víc oproti minulému roku,“ řekla ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Častým přestupkem byla také plavba bez průkazu způsobilosti k vedení plavidla, případně absence lodního osvědčení na plavidle, kterým je prokazována technická způsobilost plavidla. Srovnatelně s předchozími plavebními sezónami byly zjišťovány závady v evidenčním označení plavidel poznávacími znaky nebo jejich neúplném vybavení záchrannými prostředky.

Státní plavební správa v rámci své pravomoci šetřit plavební nehody letos zaevidovala 18 plavebních nehod, přičemž na 17 z nich měla účast malá plavidla. Jedna nehoda, kolize vodního skútru s motorovou pramicí na Orlíku, měla za následek smrt osmnáctileté dívky. „Zvláště o víkendech a svátcích v období letních prázdnin se na řadě vodních cest výrazně zvyšuje intenzita plavebního provozu rekreačních plavidel. Ve spolupráci s policií jsme náš preventivní dozor proto zaměřili především na nejfrekventovanější vodní nádrže Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Nové Mlýny, Brněnskou a Vranovskou přehradu a Baťův kanál,“ upřesnila Němcová.

Plavební sezóna 2016 představovala 183 dnů. Státní plavební správa svou kontrolní činností na sledovaných vodních cestách ČR pokryla 179 dní, tedy 98 procent. Zvýšený plavební provoz probíhal zejména v některých úsecích vodní nádrže Slapy. „V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu právě na Slapech v příští plavební sezóně uvažujeme o zavedení výtlačného režimu plavby, a to v úseku s intenzivním plavebním provozem od Nové Rabyně (ř. km 94,00) po Měřín (Hrdlička, ř. km 98,00) a v úseku od silničního mostu (ř. km 100,50) po Mastník (ř. km 105,00). Dále zde také vymezíme další prostory pro koupající,“ doplnila Němcová. Jako nezbytné dopravní opatření pro tuto vodní cestu pak Státní plavební správa považuje také vymezení dvou ploch pro provoz vodních skútrů sloužících ke sportovní jízdě s akrobatickými prvky.

Na vodní nádrži Orlík bude možné v příští plavební sezóně vymezit další prostory pro koupající. S příslušnými obcemi pak ještě Státní plavební správa bude jednat o vymezení druhé plochy pro provoz vodních skútrů na této rozsáhlé nádrži. Státní plavební správa se také na Orlík zaměří ve své preventivní činnosti, kdy bude vůdce plavidel i koupající upozorňovat na bezpečné chování na vodní ploše.

(tj)

spinner