Evropský parlament požaduje větší fond pro podporu vnitrozemské vodní dopravy

Evropský parlament požaduje větší fond pro podporu vnitrozemské vodní dopravy

22.9. - Kromě stávajících finančních nástrojů EU se Evropský parlament (EP) domnívá, že je třeba zřídit zvláštní fond pro financování vnitrozemské plavby. To je nezbytné k tomu, aby se flotily přeměnily na lodě šetrné k životnímu prostředí a aby se využil potenciál ochrany klimatu daného druhu dopravy, uvádí se v - nikoli právně závazném - usnesení o „budoucnosti vnitrozemské lodní dopravy“.

Toto usnesení bylo přijato 641 hlasy pro, 7 členů bylo proti a 45 členů se zdrželo hlasování. Podle textu chybělo na požadovaný „energetický obrat“ v průmyslu asi 10 miliard EUR. Navíc neexistuje žádný obchodní model, který by přiměl mnoho rodinných podniků a malých podniků ve vnitrozemské plavbě investovat do lodí šetrných k životnímu prostředí. Zpráva přesně neuvádí, jak má být fond naplněn. Nizozemská zpravodajka Caroline Nagtegaal (Liberale) původně navrhla čerpat nevyužité zdroje z národních rezervních fondů. Přijatý text jednoduše uvádí, že nový fond by měl „doplnit tyto rezervní fondy o podstatné dodatečné finanční příspěvky z finančních nástrojů EU a členských států a další soukromé a veřejné investice“.

Pokud jde o ekologizaci vnitrozemské plavby, EU by se měla zaměřit na „heterogenní mix“ alternativních paliv a využít všechny dostupné možnosti snižování emisí, včetně „přechodových systémů“, uvádí zpráva. Flotily by také musely být přizpůsobeny těm omezením, která jsou způsobena rostoucím obdobím nedostatku vody. Abychom se s tím vyrovnali, je zapotřebí větší spolupráce se železnicí, je třeba zvýšit skladovací kapacity v přístavech a sepsat smlouvy o časovém pronájmu lodí, které lze použít, když je nedostatek vody. EP vyzývá Komisi EU a členské státy, aby vypracovaly vhodné akční plány. Je také zapotřebí více multimodálních překladišť.

„Modulární konstrukce“ a standardizované součásti lodí by mohly pomoci ušetřit náklady na modernizaci flotily, píše se ve zprávě. Caroline Nagtegaal vysvětluje základní princip takto: Loď je rozdělena do různých „bloků“, z nichž každý má své vlastní místo a funkci. Struktura bloků zaručuje, že jednotlivé lze snadno přizpůsobit nebo odstranit. Taková konstrukce usnadňuje opravu lodí, výměnu celých bloků nebo začlenění nové technologie.

Zpráva se zabývá mnoha aspekty, jako je digitalizace a podpora autonomních plavidel vnitrozemské plavby. Europoslanci chtějí rozšířit síť vodních cest. Chtějí také nechat zkontrolovat menší kanály a řeky, aby zjistili, zda mohou nabídnout alternativy k silniční nákladní dopravě. Parlament požaduje, aby byla transevropská hlavní síť vodních cest doplněna komplexnější sítí a novými spojeními „za účelem vytvoření nových multimodálních dopravních uzlů“.

SSL ČR

Ilustrační foto: Ředitelství vodních cest ČR

spinner